Thuế suất biên là gì

Thuế suất biên là gì

thuế suất biên hay thuế suất cận biên là tỉ lệ thuế phát sinh trên một đô la thu nhập tăng thêm. Nói cách khác, thuế suất biên là tỉ lệ phần trăm tính trên đồng đô la tiếp theo của thu nhập chịu thuế phải nộp. Thuế suất biên được dùng để xác định biểu thuế lũy tiến trong thuế thu nhập cá nhân, với mục đích đánh thuế công bằng cho người dân dựa trên cơ sở thu nhập.

Thuế suất biên có ưu nhược điểm gì

Thuế suất biên có những ưu và nhược điểm sau:

Ưu điểm

 • Tạo sự công bằng cho người dân dựa trên cơ sở thu nhập.
 • Tạo sự rõ ràng và nhất quán về số thuế phải nộp.
 • Tạo động lực cho người dân làm việc chăm chỉ và tăng thu nhập

Nhược điểm

 • Làm giảm động lực làm việc và đầu tư kinh doanh của người có thu nhập cao.
 • Làm tăng chi phí quản lý và kiểm tra thuế của cơ quan thu thuế.
 • Làm giảm doanh thu thuế của chính phủ khi thuế suất biên quá cao

Thuế suất biên có ảnh hưởng gì đến nền kinh tế

Thuế suất biên có những ảnh hưởng sau đến nền kinh tế:

 • Thuế suất biên cao có thể làm giảm động lực làm việc và đầu tư kinh doanh của người có thu nhập cao, dẫn đến giảm sản lượng và doanh thu thuế của chính phủ.
 • Thuế suất biên thấp có thể tạo động lực cho người dân làm việc chăm chỉ và tăng thu nhập, dẫn đến tăng sản lượng và doanh thu thuế của chính phủ.
 • Thuế suất biên thấp cũng có thể khuyến khích các hoạt động đầu tư vốn cho sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững.

Thuế suất biên khác gì với thuế suất bình quân

thuế suất biên và thuế suất bình quân có những khác biệt sau:

 • Thuế suất biên là tỉ lệ thuế phát sinh trên một đô la thu nhập tăng thêm, còn thuế suất bình quân là tỉ lệ thuế phải nộp trong tổng thu nhập.
 • Thuế suất biên phụ thuộc vào bảng thuế và mức thu nhập hiện tại của người nộp thuế, còn thuế suất bình quân phụ thuộc vào tổng số thuế phải trả và tổng số thu nhập chịu thuế của người nộp thuế.
 • Thuế suất biên thường được sử dụng cho thuế lũy tiến, trong đó người có thu nhập cao sẽ bị đánh thuế ở mức cao hơn so với người có thu nhập thấp, còn thuế suất bình quân thường được sử dụng cho thuế bằng phẳng, trong đó tất cả các mức thu nhập đều bị đánh thuế ở cùng một tỷ lệ phần trăm.

Thuế suất biên ở Việt Nam hiện nay là bao nhiêu

thuế suất biên ở Việt Nam hiện nay phụ thuộc vào biểu thuế lũy tiến từng phần trong thuế thu nhập cá nhân. Có 7 bậc thuế với các mức thuế suất khác nhau từ 5% đến 35%, áp dụng cho các phần thu nhập chịu thuế khác nhau theo năm hoặc tháng. Ví dụ:

 • Nếu thu nhập chịu thuế trong năm là đến 60 triệu đồng hoặc trong tháng là đến 5 triệu đồng, thì thuế suất biên là 5%.
 • Nếu thu nhập chịu thuế trong năm là trên 960 triệu đồng hoặc trong tháng là trên 80 triệu đồng, thì thuế suất biên là 35%.
 • Nếu thu nhập chịu thuế trong năm là trên 120 triệu đồng đến 216 triệu đồng hoặc trong tháng là trên 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng, thì thuế suất biên là 15%.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191