Tín phiếu là gì

Tín phiếu là gì

Tín phiếu là chứng chỉ ghi nhận khoản nợ ngắn hạn được phát hành theo phương thức do pháp luật quy định để vay tiền. Tín phiếu xác nhận quyền chủ nợ, quyền được hưởng lợi tức ổn định của người sở hữu và nghĩa vụ tương ứng của chủ thể phát hành. Tín phiếu là một công cụ tài chính an toàn, hạn chế rủi ro và có tính thanh khoản cao.

Tín phiếu có mấy loại

Tín phiếu được chia thành hai loại chính là:

 • Tín phiếu kho bạc: là công cụ vay nợ ngắn hạn của chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành để bù đắp cho những thiếu hụt tạm thời của ngân sách nhà nước. Tín phiếu kho bạc thuộc loại chứng khoán chiết khấu, nghĩa là nó không được nhà phát hành trả lãi, mà được bán với mức giá chiết khấu so với mệnh giá. Tín phiếu kho bạc được xem là công cụ tài chính có độ rủi ro thấp nhất trên thị trường tiền tệ bởi vì hầu như không có khả năng vỡ nợ từ người phát hành.
 • Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước: là công cụ vay nợ ngắn hạn do Ngân hàng Nhà nước phát hành với mục đích là hút tiền về nhằm thắt chặt chính sách tiền tệ, hạn chế tình trạng lạm phát và tăng lượng cung tiền ra ngoài thị trường. Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước có lãi suất cố định hoặc biến động, có thể được chuyển nhượng hoặc không.

Ưu điểm và nhược điểm của tín phiếu

Tín phiếu là một công cụ tài chính có cả ưu điểm và nhược điểm. Dưới đây là một số điểm mạnh và yếu của tín phiếu:

 • Ưu điểm:
 • Tín phiếu là một hình thức vay nợ ngắn hạn, có tính thanh khoản cao và ít rủi ro. Tín phiếu có thể được mua bán trên thị trường hoặc được tái chiết khấu.
 • Tín phiếu là một công cụ để điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. Tín phiếu giúp hút tiền về Ngân hàng Nhà nước, thắt chặt lượng tiền lưu thông và kiểm soát lạm phát.
 • Tín phiếu là một nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Tín phiếu giúp bù đắp thiếu hụt tạm thời của ngân sách nhà nước và tài trợ cho các dự án đầu tư công.
 • Nhược điểm:
 • Tín phiếu có lãi suất thấp hơn các công cụ tài chính khác. Tín phiếu không phải là một kênh đầu tư sinh lời cao cho nhà đầu tư.
 • Tín phiếu có thể gây ra hiện tượng quá mức phụ thuộc vào nợ công. Tín phiếu có thể khiến chính phủ phải trả nhiều lãi cho các khoản vay và làm tăng tỷ lệ nợ công so với GDP.
 • Tín phiếu có thể bị ảnh hưởng bởi biến động của thị trường và lãi suất. Tín phiếu có thể bị mất giá khi lãi suất tăng hoặc khi có sự bất ổn kinh tế và chính trị.

Ví dụ về tín phiếu Kho bạc

Một ví dụ về tín phiếu kho bạc là:

 • Tín phiếu kho bạc 13 tuần: là loại tín phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành với kỳ hạn 13 tuần (tương đương 3 tháng). Tín phiếu này được bán với giá chiết khấu so với mệnh giá. Ví dụ, một tín phiếu có mệnh giá 100.000 đồng có thể được bán với giá 99.000 đồng. Khi đến hạn, người mua sẽ nhận lại 100.000 đồng, tức là lãi suất của tín phiếu là (100.000 – 99.000) / 99.000 x 100% = 1,01%.
 • Tín phiếu kho bạc 26 tuần: là loại tín phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành với kỳ hạn 26 tuần (tương đương 6 tháng). Tín phiếu này cũng được bán với giá chiết khấu so với mệnh giá. Ví dụ, một tín phiếu có mệnh giá 100.000 đồng có thể được bán với giá 97.500 đồng. Khi đến hạn, người mua sẽ nhận lại 100.000 đồng, tức là lãi suất của tín phiếu là (100.000 – 97.500) / 97.500 x 100% = 2,56%.
 • Tín phiếu kho bạc 52 tuần: là loại tín phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành với kỳ hạn 52 tuần (tương đương 12 tháng). Tín phiếu này cũng được bán với giá chiết khấu so với mệnh giá. Ví dụ, một tín phiếu có mệnh giá 100.000 đồng có thể được bán với giá 95.000 đồng. Khi đến hạn, người mua sẽ nhận lại 100.000 đồng, tức là lãi suất của tín phiếu là (100.000 – 95.000) / 95.000 x 100% = 5,26%.

Ví dụ về tín phiếu Ngân hàng Nhà nước

Một ví dụ về tín phiếu Ngân hàng Nhà nước là:

 • Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước 91 ngày: là loại tín phiếu do Ngân hàng Nhà nước phát hành với kỳ hạn 91 ngày (tương đương 3 tháng). Tín phiếu này được bán với giá chiết khấu so với mệnh giá. Ví dụ, một tín phiếu có mệnh giá 100.000 đồng có thể được bán với giá 99.500 đồng. Khi đến hạn, người mua sẽ nhận lại 100.000 đồng, tức là lãi suất của tín phiếu là (100.000 – 99.500) / 99.500 x 100% = 0,5%.
 • Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước 182 ngày: là loại tín phiếu do Ngân hàng Nhà nước phát hành với kỳ hạn 182 ngày (tương đương 6 tháng). Tín phiếu này cũng được bán với giá chiết khấu so với mệnh giá. Ví dụ, một tín phiếu có mệnh giá 100.000 đồng có thể được bán với giá 98.500 đồng. Khi đến hạn, người mua sẽ nhận lại 100.000 đồng, tức là lãi suất của tín phiếu là (100.000 – 98.500) / 98.500 x 100% = 1,52%.
 • Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước 364 ngày: là loại tín phiếu do Ngân hàng Nhà nước phát hành với kỳ hạn 364 ngày (tương đương 12 tháng). Tín phiếu này cũng được bán với giá chiết khấu so với mệnh giá. Ví dụ, một tín phiếu có mệnh giá 100.000 đồng có thể được bán với giá 96.000 đồng. Khi đến hạn, người mua sẽ nhận lại 100.000 đồng, tức là lãi suất của tín phiếu là (100.000 – 96.000) / 96.000 x 100% = 4,17%.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191