Tính lũy thoái của thuế GTGT là gì

Cách tính lũy thoái của thuế GTGT

Câu này có thể trả lời theo hai nghĩa như sau:

 • Nếu ý hỏi là cách tính tỷ lệ thuế lũy thoái của thuế GTGT, tức là cách tính tỷ lệ phần trăm thuế GTGT chiếm trong thu nhập của người nộp thuế, thì có thể áp dụng công thức sau: $$\text{Tỷ lệ thuế lũy thoái} = \frac{\text{Thuế GTGT phải nộp}}{\text{Thu nhập}} \times 100%$$
 • Nếu ý hỏi là cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, tức là cách tính số tiền thuế GTGT phải nộp cho Nhà nước sau khi đã khấu trừ thuế GTGT đầu vào, thì có thể áp dụng công thức sau: $$\text{Thuế GTGT phải nộp} = \text{Thuế GTGT đầu ra} – \text{Thuế GTGT đầu vào}$$

Trong đó:

 • Thuế GTGT đầu ra là số tiền thuế GTGT được tính trên giá bán hàng hóa, dịch vụ của người nộp thuế.
 • Thuế GTGT đầu vào là số tiền thuế GTGT đã được người nộp thuế thanh toán khi mua hàng hóa, dịch vụ để sản xuất kinh doanh.

Ví dụ minh họa cách tính thuế GTGT

Ví dụ Một doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo có các thông tin sau:

 • Trong tháng 10 năm 2023, doanh nghiệp bán được 1000 hộp bánh kẹo với giá bán là 50.000 đồng/hộp (chưa bao gồm thuế GTGT). Mức thuế suất thuế GTGT áp dụng là 10%.
 • Trong tháng 10 năm 2023, doanh nghiệp mua nguyên liệu để sản xuất bánh kẹo với tổng giá trị là 30.000.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT). Hóa đơn mua hàng có ghi rõ số tiền thuế GTGT là 2.727.273 đồng.

Theo phương pháp khấu trừ thuế, số tiền thuế GTGT phải nộp của doanh nghiệp trong tháng 10 năm 2023 được tính như sau:

 • Thuế GTGT đầu ra = Giá bán chưa thuế x Thuế suất = (50.000 x 1000) x 10% = 5.000.000 đồng
 • Thuế GTGT đầu vào = 2.727.273 đồng
 • Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào = 5.000.000 – 2.727.273 = 2.272.727 đồng

Ưu điểm của Thuế GTGT

Thuế GTGT có một số ưu điểm sau:

 • Thuế GTGT tránh được hiện tượng thu trùng lắp, đánh thuế chồng lên thuế do chỉ đánh vào giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ.
 • Thuế GTGT mang tính trung lập, tạo cơng bằng đối với mọi ngành nghề, đối với mọi sản phẩm, dịch vụ.
 • Thuế GTGT hạn chế hiện tượng trốn thuế và tạo cơ chế tự kiểm soát. Việc thu ở mỗi khâu đều có thể kiểm tra được việc thu nộp thuế ở khâu trước.
 • Thuế GTGT góp phần khuyến khích mạnh mẽ việc sản xuất hàng xuất khẩu. Hàng hóa xuất khẩu có thuế suất thuế GTGT là 0%, như vậy khi xuất khẩu hàng hóa số thuế GTGT sẽ bằng 0. Doanh nghiệp còn được hoàn trả lại toàn bộ số thuế GTGT đã nộp ở các khâu trước thuế đầu vào.
 • Thuế GTGT kết hợp với thuế nhập khẩu làm tăng giá vốn đối với hàng nhập khẩu, có tác dụng tích cực bảo vệ sản xuất kinh doanh hàng nội địa.
 • Thuế GTGT là khoản thu quan trọng của ngân sách nhà nước.
 • Thuế GTGT dễ dàng xây dựng chính sách phát triển cho từng loại hàng hóa, hay kìm hãm sự phát triển một số ngành nghề nào đó.

Nhược điểm của Thuế GTGT

Thuế GTGT cũng có một số nhược điểm sau:

 • Thuế GTGT yêu cầu phải có đầy đủ các loại hóa đơn, chứng từ trong mua bán hàng hóa, dịch vụ. Công tác ghi chép hóa đơn, sổ sách kế toán phải rõ ràng, lưu trữ lượng hóa đơn lớn. Chi phí quản lý, thu thuế GTGT rất tốn kém.
 • Thuế GTGT không đảm bảo yêu cầu công bằng trong chính sách động viên giữa người giàu và người nghèo. Thuế GTGT đánh vào giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ nên không phân biệt được mức thu nhập của người tiêu dùng.
 • Thuế GTGT có thể gây ra hiện tượng lũy thoái, tức là thuế GTGT chiếm một tỷ lệ cao trong thu nhập của người tiêu dùng có thu nhập thấp hơn so với người tiêu dùng có thu nhập cao.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191