Trust fund là gì

Trust fund là gì

Trust fund là gì? Trust fund là một loại quỹ được tạo ra để quản lý tài sản hoặc tài sản của một người hoặc tổ chức, theo ý muốn của người lập quỹ. Người lập quỹ có thể chọn ai sẽ là người thụ hưởng (beneficiary) và khi nào sẽ nhận được tài sản từ quỹ. Người quản lý quỹ (trustee) là người được ủy quyền để điều hành quỹ theo các điều khoản và điều kiện được đặt ra trong hợp đồng hoặc di chúc.

Trust fund có nhiều loại khác nhau, tùy thuộc vào mục đích, thời gian và tính linh hoạt của quỹ.

Một số loại trust fund phổ biến là: revocable trust (quỹ có thể thay đổi), irrevocable trust (quỹ không thể thay đổi), living trust (quỹ sống), charitable trust (quỹ từ thiện), special needs trust (quỹ đặc biệt) và asset protection trust (quỹ bảo vệ tài sản).

Trust fund có nhiều lợi ích như: bảo vệ tài sản khỏi các tranh chấp pháp lý, giảm thuế, kiểm soát việc sử dụng tài sản của người thụ hưởng, hỗ trợ các mục tiêu từ thiện hoặc giáo dục.

Cách tạo một trust fund như thế nào

Cách tạo một trust fund bao gồm các bước sau:

1. Xác định mục đích và loại trust fund: Bạn cần xác định bạn muốn tạo trust fund để làm gì, cho ai và khi nào. Bạn cũng cần chọn loại trust fund phù hợp với mục đích của bạn, ví dụ như revocable trust, irrevocable trust, living trust, charitable trust, special needs trust hay asset protection trust.

2. Chọn người quản lý quỹ và người thụ hưởng: Bạn cần chọn một người hoặc tổ chức tin cậy để quản lý quỹ cho bạn, có thể là ngân hàng, công ty quản lý quỹ hoặc luật sư. Bạn cũng cần xác định ai sẽ là người thụ hưởng của quỹ và điều kiện để họ nhận được tài sản từ quỹ.

3. Chọn tài sản để góp vào quỹ: Bạn cần chọn những tài sản mà bạn muốn góp vào quỹ, có thể là tiền mặt, cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, nghệ thuật hoặc bất kỳ loại tài sản nào khác. Bạn cũng cần xem xét giá trị và thuế của các tài sản này khi chuyển vào quỹ.

4. Lập hợp đồng hoặc di chúc: Bạn cần lập một hợp đồng hoặc di chúc để thiết lập quỹ và ghi rõ các điều khoản và điều kiện của quỹ. Bạn có thể nhờ luật sư giúp đỡ để đảm bảo rằng hợp đồng hoặc di chúc tuân thủ pháp luật và bảo vệ lợi ích của bạn.

5. Chuyển tài sản vào quỹ: Bạn cần chuyển tài sản vào quỹ theo cách phù hợp với loại tài sản và loại quỹ. Bạn có thể chuyển tài sản ngay lập tức hoặc dần dần theo thời gian. Bạn cũng cần thanh toán các khoản thuế liên quan khi chuyển tài sản vào quỹ.

Ví dụ về trust fund

Các ví dụ về trust fund bao gồm:

1. Một người cha muốn để lại tài sản cho con trai của mình, nhưng lo ngại rằng con trai sẽ tiêu xài phung phí. Ông ta tạo một trust fund và chỉ định một ngân hàng làm quản lý quỹ. Ông ta quy định rằng con trai sẽ chỉ nhận được lãi từ quỹ khi đến tuổi 25 và sẽ nhận được toàn bộ tài sản khi đến tuổi 40.

2. Một người phụ nữ muốn ủng hộ một tổ chức từ thiện mà cô yêu thích, nhưng cô cũng muốn đảm bảo rằng cô có đủ thu nhập để sống. Cô tạo một charitable remainder trust và góp vào quỹ một số cổ phiếu có giá trị cao. Cô chỉ định rằng cô sẽ nhận được một khoản thu nhập cố định từ quỹ trong suốt cuộc đời của cô, và sau khi cô qua đời, tài sản còn lại trong quỹ sẽ được chuyển cho tổ chức từ thiện.

3. Một người mẹ có một đứa con bị khuyết tật và cần được chăm sóc suốt đời. Cô lo lắng rằng nếu cô để lại tài sản cho con trai, con trai sẽ không còn đủ điều kiện để nhận được các dịch vụ hỗ trợ xã hội. Cô tạo một special needs trust và góp vào quỹ một số tiền tiết kiệm của cô. Cô chỉ định rằng quỹ sẽ được sử dụng để chi trả cho các chi phí không được bảo hiểm hoặc không được hỗ trợ bởi các chương trình xã hội, như giáo dục, vui chơi, du lịch hoặc y tế.

Các loại thuế liên quan đến trust fund

Các loại thuế liên quan đến trust fund bao gồm:

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Người nộp thuế có giao dịch liên kết phải tính toán và nộp TNDN trên cơ sở giá giao dịch liên kết tương đương với giá giao dịch độc lập. Nếu cơ quan thuế phát hiện giá giao dịch liên kết không tuân theo nguyên tắc giao dịch độc lập, sẽ điều chỉnh giá giao dịch liên kết và tính lại TNDN phải nộp.

2. Thuế giá trị gia tăng (GTGT): Người nộp thuế có giao dịch liên kết phải tính toán và nộp GTGT trên cơ sở giá giao dịch liên kết tương đương với giá giao dịch độc lập. Nếu cơ quan thuế phát hiện giá giao dịch liên kết không tuân theo nguyên tắc giao dịch độc lập, sẽ điều chỉnh giá giao dịch liên kết và tính lại GTGT phải nộp.

3. Thuế xuất nhập khẩu (XNK): Người nộp thuế có giao dịch liên kết về mua bán hàng hóa xuất nhập khẩu phải tính toán và nộp XNK trên cơ sở giá giao dịch liên kết tương đương với giá thị trường quốc tế. Nếu cơ quan thuế phát hiện giá giao dịch liên kết không tuân theo nguyên tắc giao dịch độc lập, sẽ điều chỉnh giá giao dịch liên kết và tính lại XNK phải nộp.

4. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Người nộp thuế có giao dịch liên kết về mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc chuyển nhượng tài sản cho cá nhân có quan hệ liên kết phải khấu trừ và nộp TNCN trước khi thanh toán cho cá nhân đó. Nếu cơ quan thuế phát hiện giá giao dịch liên kết không tuân theo nguyên tắc giao dịch độc lập, sẽ điều chỉnh giá giao dịch liên kết và tính lại TNCN phải nộp.

Miễn, giảm thuế cho các loại trust fund

Các khoản miễn, giảm thuế cho các loại trust fund bao gồm:

1. Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 09/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, doanh nghiệp có giao dịch liên kết được giảm 30% số TNDN phải nộp của năm 2021, nếu có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019.

2. Miễn, giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT): Theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 09/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, doanh nghiệp có giao dịch liên kết được giảm 50% số GTGT phải nộp của các kỳ tính thuế tháng trong quý III và quý IV năm 2021, nếu có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không quá 50 tỷ đồng/tháng.

3. Miễn thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh: Theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 09/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hộ, cá nhân kinh doanh có giao dịch liên kết được miễn một số loại thuế phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV năm 2021, bao gồm: – Miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN). – Miễn GTGT. – Miễn thuế tiêu thụ đặc biệt.

4. Miễn tiền chậm nộp: Theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 09/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, người nộp thuế có giao dịch liên kết được miễn tiền chậm nộp đối với các khoản thuế đã được miễn, giảm theo Nghị quyết này và các khoản thuế đã được hoãn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ.

Thủ tục kê khai, nộp thuế cho các loại trust fund

Các thủ tục kê khai, nộp thuế cho các loại trust fund bao gồm:

1. Thủ tục kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Người nộp thuế có giao dịch liên kết phải lập và nộp tờ khai TNDN hàng năm theo mẫu số 01/TNDN và tờ khai quyết toán TNDN theo mẫu số 02/TNDN. Người nộp thuế phải kê khai giá giao dịch liên kết tương đương với giá giao dịch độc lập và cung cấp các thông tin về giao dịch liên kết theo mẫu số 01/GD-LK. Người nộp thuế phải nộp TNDN hàng năm vào ngày 30 tháng 3 của năm sau hoặc trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Người nộp thuế phải nộp quyết toán TNDN trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

2. Thủ tục kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT): Người nộp thuế có giao dịch liên kết phải lập và nộp tờ khai GTGT hàng tháng hoặc hàng quý theo mẫu số 01/GTGT. Người nộp thuế phải kê khai giá giao dịch liên kết tương đương với giá giao dịch độc lập và cung cấp các thông tin về giao dịch liên kết theo mẫu số 01/GD-LK. Người nộp thuế phải nộp GTGT hàng tháng vào ngày 20 của tháng tiếp theo hoặc hàng quý vào ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

3. Thủ tục kê khai, nộp thuế xuất nhập khẩu (XNK): Người nộp thuế có giao dịch liên kết về mua bán hàng hóa xuất nhập khẩu phải lập và nộp tờ khai XNK theo mẫu số 01/XNK. Người nộp thuế phải kê khai giá giao dịch liên kết tương đương với giá thị trường quốc tế và cung cấp các thông tin về giao dịch liên kết theo mẫu số 01/GD-LK. Người nộp thuế phải nộp XNK trước khi làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu.

4. Thủ tục kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Người nộp thuế có giao dịch liên kết về mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc chuyển nhượng tài sản cho cá nhân có quan hệ liên kết phải lập và nộp tờ khai TNCN theo mẫu số 01/KK-TNCN. Người nộp thuế phải khấu trừ và nộp TNCN trước khi thanh toán cho cá nhân có quan hệ liên kết.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191