Cơ sở pháp lí của nguyên tắc bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng hình sự

Cơ sở pháp lí của nguyên tắc bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng hình sự


Cơ sở pháp lí của nguyên tắc bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng hình sự
Cơ sở pháp lí của nguyên tắc bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng hình sự

Nguyên tắc bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa đã được quy định tại Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam, trở thành một trong những nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự.

Theo quy định tại Điều 12 của Hiến pháp: “Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa”.

Điều 3 Bộ luật tố tụng hình sự đã cụ thể hóa nguyên tắc bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa qua quy định: “Mọi hoạt động tố tụng hình sự của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng phải được tiến hành theo quy định của Bộ luật này”.

Theo đó, nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa được coi là nguyên tắc bao trùm nhất, được thể hiện trong tất cả các giai đoạn của tố tụng hình sự, từ những quy định chung cho đến những quy định cụ thể.TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191