Thư tư vấn xin Giấy phép Kinh doanh khách sạn

Thư tư vấn Xin Giấy phép Kinh doanh khách sạn


Thư tư vấn xin Giấy phép Kinh doanh khách sạn
Thư tư vấn xin Giấy phép Kinh doanh khách sạn

LỜI CHÀO

Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu đến Công ty luật LVN, hiện nay hàng loạt những khách sạn mở ra hoạt động, kinh doanh trái phép, đã có rất nhiều khách sạn bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động vì chưa xin giấy phép Kinh doanh khách sạn, để yên tâm trong hoạt động kinh doanh của mình, bạn nên đăng kí với cơ quan có thẩm quyền về ngành nghề mình đang kinh doanh, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp cho bạn những giấy tờ có liên quan để chứng minh khách sạn đủ các yêu cầu do pháp luật quy định, từ đó bạn có thể hoàn toàn yên tâm trong việc kinh doanh của mình. Để đáp ứng yêu cầu của bạn, chúng tôi đưa ra câu trả lời như sau:

PHẦN NỘI DUNG TƯ VẤN

1.Pháp luật có liên quan đến vấn đề kinh doanh khách sạn

– Mã ngành nghề đăng kí kinh doanh: 55101 – Khách sạn.

– Luật doanh nghiệp năm 2014.

– Luật du lịch năm 2005.

– Nghị định 78/2015 NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp.

– Nghị định 72/2009 NĐ-CP quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

2.Các nội dung chi tiết về nội dung và thủ tục về vấn đề đăng kí kinh doanh khách sạn

– Vấn đề đầu tiên liên quan đến chủ kinh doanh phải đáp ứng yêu cầu của pháp luật, điều 3 Nghị định 72/2009 NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

“Điều 3. Tổ chức, cá nhân không được thành lập, quản lý doanh nghiệp và trực tiếp thực hiện các hoạt động kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

1.Tổ chức, cá nhân mà Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp, cấm thực hiện các hoạt động kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự.

2.Người chưa đủ 18 tuổi, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người nghiện ma túy.

3.Người đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.

4.Người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, xã, thị trấn; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm cư trú, bị phạt tù được hưởng án treo đang trong thời gian thử thách; người đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; được tạm hoãn đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

5.Người có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia; tội do lỗi cố ý có mức án từ 10 năm trở lên hoặc các tội khác liên quan trực tiếp đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự mà chưa được xóa án tích; người đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính.”

Phải đáp ứng điều kiện về chủ thể kinh doanh thì mới có thể tiến hành các hoạt động tiếp theo.

– Thứ hai, để kinh doanh khách sạn cần điều kiện cơ bản như sau:

 Về địa điểm:

+ Khách sạn phải có quy mô từ 10 buồng ngủ trở lên phải được xây dựng cách bệnh viện, trường học ít nhất 100 mét căn cứ vào ranh giới giữa 2 đơn vị.

+ Khách sạn không được nằm trong hoặc liền kề khu vực quốc phòng an ninh và các mục tiêu cần được bảo vệ theo quy đinh hiện có.

Về cơ sở vật chất và trang thiết bị.

+ Đáp ứng các quy đinh phòng cháy chữa cháy.

+ Cơ sở vật chất tối thiểu đặt chuẩn 1 sao trở lên.

– Luật du lịch năm 2005 đã quy định

“Điều 64. Điều kiện kinh doanh lưu trú du lịch

 Tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú du lịch phải có đủ các điều kiện sau đây:

1.Các điều kiện chung bao gồm:

a) Có đăng ký kinh doanh lưu trú du lịch;

b) Có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật đối với cơ sở lưu trú du lịch;

2.Các điều kiện cụ thể bao gồm:

a) Đối với khách sạn, làng du lịch phải bảo đảm yêu cầu tối thiểu về xây dựng, trang thiết bị, dịch vụ, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của người quản lý và nhân viên phục vụ theo tiêu chuẩn xếp hạng tương ứng đối với mỗi loại, hạng;

b) Đối với biệt thự du lịch và căn hộ du lịch phải bảo đảm yêu cầu tối thiểu về trang thiết bị và mức độ phục vụ theo tiêu chuẩn xếp hạng tương ứng đối với mỗi loại, hạng;

c) Đối với bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác phải bảo đảm trang thiết bị tối thiểu đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch.”

– Về vấn đề xin giấy phép đăng kí doanh nghiệp

 • Thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng kí doanh nghiệp.

Cơ quan đăng ký kinh doanh được tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) và ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), bao gồm:

a) Ở cấp tỉnh: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi chung là Phòng Đăng ký kinh doanh).

b) Ở cấp huyện: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ kinh doanh

 • Chuẩn bị hồ sơ đăng kí doanh nghiệp

Chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu bao gồm:

 Đơn đề nghị đăng kí doanh nghiệp

 Bản sao hợp lệ giấy tờ sau đây: Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy đinh của pháp luật của chủ sở hữu đối với trường hợp chủ sở hữu là cá nhân;

 Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự

 Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy, chữa cháy

 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu là tổ chức.

 Giấy chứng nhận địa điểm đặt cơ sở không xây dựng trong hoặc liền kề với khu vực thuộc phạm vi quốc phòng, an ninh quản lý, không được cản trở đến không gian của trận địa phòng không quốc gia; đảm bảo khoảng cách an toàn đối với trường học, bệnh viện, những nơi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm.

 Bản thiết kế quy mô phòng ốc của khách sạn

 Giấy đăng kí tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Sau khi trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tải các văn bản trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sau khi được số hóa vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Về vấn đề xin các giấy tờ kèm theo (còn gọi là giấy phép con có trong bộ hồ sơ đăng kí) để khách sạn có thể hoạt động như:

 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở, theo nghị định 96/2016/NĐ-CP Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định cụ thể điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện);
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy, chữa cháy (xin giấy xác nhận sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy theo quy định của Luật phòng cháy chữa cháy năm 2001, sửa đổi bổ sung năm 2013,2014);
 • Đối với khách sạn phải có giấy phép hoặc các giấy tờ chứng minh việc bảo đảm yêu cầu tối thiểu về địa điểm, xây dựng, trang thiết bị, dịch vụ, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của người quản lý và nhân viên phục vụ theo tiêu chuẩn xếp hạng tương ứng đối với mỗi loại, hạng;
 • Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, địa điểm kinh doanh khách sạn,…(xin giấy phép của Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp Giấy chứng nhận theo quy định Luật an toàn thực phẩm và các các văn bản hướng dẫn Luật an toàn vệ sinh thực phẩm);

– Trong thời gian hoạt động tối đa 03 tháng cơ sở kinh doanh phải nộp hồ sơ đăng kí thẩm định cấp tiêu chuẩn khách sạn từ 1 sao trở lên.

Tiêu chuẩn khách sạn từ 1 sao đến 5 sao.

Các tiêu chí để xếp hạng khách sạn thuộc sao nào:

+ Vị trí địa lý (mặt tiền đường hay trong hẻm), kiến trúc xây dựng.

+ Trang thiết bị, tiện nghi phục vụ hiện đại.

+ Thái độ phục vụ của nhân viên.

+ Dịch vụ và mức độ phục vụ.

+ Vệ sinh phòng ốc.

Việc công nhận là khách sạn bao nhiêu sao phụ thuộc vào các điều kiện trên và do trung ương đưa ra các tiêu chí cụ thể bằng văn bản, đó là cơ sở để công nhận khách sạn bao nhiêu sao.

Trong thời hạn 03 tháng kể từ khi doanh nghiệp có giấy phép đăng ký kinh doanh, chủ cơ sở lưu trú du lịch phải thực hiện thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch cho khách sạn tại Sở Du lịch để thẩm định, xếp hạng sao khách sạn theo quy định hiện hành.

– Trình tự thực hiện thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch cho khách sạn

Bước 1: Trong thời hạn 03 tháng kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh, chủ cơ sở lưu trú du lịch phải nộp hồ sơ đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch đến Sở Du Lịch để thẩm định, xếp hạng theo quy định hiện hành.

Bước 2: Sở Du Lịch tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì làm biên nhận có ngày hẹn trả kết quả trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại theo quy định thủ tục.

Bước 3: Sở Du lịch thành lập Tổ thẩm định gồm ba cán bộ, công chức am hiểu chuyên môn nghiệp vụ quản lý lưu trú du lịch của Sở để xem xét hồ sơ, thẩm định dựa trên căn cứ tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch .

Bước 4: Trên cơ sở kết quả thẩm định của Tổ thẩm định, Sở Du lịch xem xét, ra quyết định công nhận hạng phù hợp cho cơ sở lưu trú du lịch theo thẩm quyền. Trường hợp không ra quyết định công nhận hạng phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Du lịch theo ngày hẹn trên giấy biên nhận.

– Hồ sơ đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch cho khách sạn gồm :

 • Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch
 • Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch;
 • Giấy chứng nhận về đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch
 • Văn bằng, chứng chỉ đối với người quản lý;
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
 • Văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống).Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch.

Thời gian đăng ký giấy phép khách sạn (Quyết định Công nhận hạng sao cơ sở lưu trú du lịch) : 30 ngày làm việc

Thời gian hiệu lực : 3 năm kể từ ngày cấp

PHẦN KẾT LUẬN

Trên đây là thư tư vấn của LVN LAW FIRM về những dịch vụ mà quý khách hàng quan tâm. Nếu còn bất cứ điều gì thắc mắc quý công ty có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua số hotline 1900.0191 để được tư vấn giải đáp.

Rất mong sự hợp tác của quý công ty!

Trân trọng./.


 


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191