Văn bản Cam kết không tiết lộ thông tin

Cam kết không tiết lộ thông tin là văn bản do chủ thể bất kỳ xác lập nhằm cam kết không tiết lộ thông tin khi được bên chủ thể khác cung cấp cho mình hoặc trong quá trình làm việc nắm bắt được. Dưới đây là mẫu văn bản cam kết không tiết lộ thông tin cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu văn bản Cam kết không tiết lộ thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…,ngày…tháng…năm…..

CAM KẾT KHÔNG TIẾT LỘ THÔNG TIN

Kính gửi: – Ông/bà……………………

Căn cứ Hợp đồng số:…/…-…… …………………..;

Căn cứ nhu cầu của các bên;

Họ và tên:……………………………………………………. Ngày sinh:……….

CMND/CCCD số:………………. Ngày cấp:…/…./……. Nơi cấp:…………….

Nơi ĐKHT:……………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại:…………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………….

Tôi xin cam kết sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào trong quá trình được Ông/bà…………ủy quyền thực hiện nội dung công việc như Hợp đồng mà hai bên đã giao kết ngày…/…/….

Trong quá trình thực hiện, nếu tôi vi phạm cam kết gây ảnh hưởng đến Ông/bà……. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo điều khoản quy định rõ trong Bản hợp đồng số:…/…./….

NGƯỜI CAM KẾT

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191