Văn bản kê khai tài sản

Kê khai tài sản là văn bản của cá nhân có nội dung liệt kê danh sách tài sản do mình sở hữu, văn bản này được gửi đến cơ quan có thẩm quyền để thực hiện một công việc hoặc một lợi ích của cá nhân đó  ,cụ thể như sau:

Mẫu văn bản Kê khai tài sản

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

 ……, ngày…tháng…năm…

BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN

(Năm: ……)

1. Thông tin về người kê khai tài sản

Họ và tên: ………………………………………………… Năm sinh:…………………

CMND số:…………………… Ngày cấp:……………… Nơi cấp:…………………….

Chức vụ: ………………………… Đơn vị công tác: …………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………….

2. Bảng kê khai tài sản

 

Stt Tên tài sản Thông tin mô tả về tài sản Giấy tờ chứng minh Ghi chú
1 Nhà ở + Loại nhà:……………………Cấp công trình…….

 

+ Diện tích xây dựng: ………………………….……

+ Giá trị: ………………………………………………

+ Thông tin khác (nếu có): …………………………

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu: ……………….  
2 Xe Loại xe: ……………………………………

 

Màu sắc:……………………………….

Biển số: …………………………………..

Giấy tờ đăng ký xe;

 

…………..

 
……        

Tôi xin cam đoan mọi thông tin về tài sản trong bản kê khai là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người kê khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191