Quyết định kỷ luật cán bộ

Quyết định kỷ luật cán bộ : là văn bản quyết định của cấp trên có thẩm quyền được lập ra để quyết định về việc lỷ luật cán bộ vi phạm

Mẫu Quyết định kỷ luật cán bộ


TÊN ĐƠN VỊ …….Số : …/….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……, ngày ….. tháng ….. năm

 QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT CÁN BỘ

V/v xử lý kỷ luật đối với ông / bà

( Chức danh ) ( Tên cơ quan )

  • Căn cứ vào Quyết định số …/… ngày … tháng … năm … về việc thành lập cơ quan … ;
  • Căn cứ Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức ;
  • Căn cứ Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường , bồi hoàn của viên chức ;
  • Theo đề nghị của Ông / bà … – Trưởng phòng hành chính nhân sự ;
  • Xét tính chất và mức độ vi phạm của Ông / bà … về việc … ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thi hành kỷ luật Ông (Bà) … vì vi phạm chế độ trách nhiệm , chế độ kỷ luật của cán bộ công nhân viên chức Nhà nước

Điều 2: Đề nghị các ông / bà Trưởng phòng hành chính , Trưởng phòng tổ chức cán bộ , trưởng ( đơn vị có nhân viên vi phạm ) và Ông / bà … chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Nơi nhận:……

 

– Lưu: VT ,

THỦ TRƯỞNG

(ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191