Quyết định kỷ luật

Quyết định kỷ luật : văn bản được ban lãnh đạo của cơ quan , doanh nghiệp lập ra để quyết định xử lý kỷ luật đối với nhân viên vi phạm nội quy , quy chế công ty .

Mẫu Quyết định kỷ luật


CÔNG TY …….Số : …/….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……, ngày ….. tháng ….. năm

 QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ KỶ LUẬT 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Căn cứ vào Quy chế nhân sự Công ty … ;

Căn cứ vào đề xuất của … – Trưởng bộ phận … ;

Căn cứ vào biên bản của Hội đồng xét xử kỷ luật Công ty …

Xét hành vi của nhân viên … ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thi hành kỷ luật Ông (Bà) … giữ chức vụ…………. bằng hình thức……. kể từ ngày …/…/…

Điều 2: Đề nghị cá nhân , bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này .

Nơi nhận:

– ……

– Lưu: VT ,

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191