BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU

Mẫu Biên bản bàn giao tài liệu

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

———o0o———

                     Hà Nội, ngày … tháng … năm 201….

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU

Bên giao: …………………………………………………………………………………………..

Đại diện : ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Bên nhận: …………………………………………………………………………………………..

Đại diện:  …………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………….

Bên giao hiểu và đồng ý giao cho Bên nhận những tài liệu, giấy tờ sau đây để thực hiện các nội dung theo thỏa thuận của các bên. Bên nhận có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và trao trả lại cho bên giao những tài liệu, giấy tờ này hoặc những tài liệu, giấy tờ khác được cấp đổi từ những tài liệu giấy tờ này sau khi đã thực xong các nội dung thỏa thuận.

Chi tiết tài liệu bàn giao

STTNội dungSố lượngGhi chú
01
02
03
04
05
06
07
 

Bên Giao 

 

Bên Nhận

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191