Biên bản bàn giao

Biên bản bàn giao tài liệu là văn bản giữa bên nhận tài liệu và bên giao tài liệu nhằm mục đích là chứng cứ, căn cứ là bên giao đã giao tài liệu cho bên nhận cũng như bên nhận đã nhận được tài liệu chưa….

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản bàn giao tài liệu


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———-

Hà Nội, ngày…..tháng……..năm…….

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU

Số: ………./BBBGTL

Hồi ……….. giờ ……….. ngày ……….. tháng ………. năm ……… tại ………….

Chúng tôi gồm:

Ông/bà:……………………………………. Chức vụ: ……………………..

Cơ quan ………………………………………………………………………………

Ông/bà: …………………………………… Chức vụ: ………………………

Cơ quan: ……………………………………………………..

Tiến hành lập biên bản về việc giao nhận tài liệu như sau:

STTNỘI DUNGSỐ LƯỢNGGHI CHÚ
1.   
2.   
3.   
…..   

Biên bản bàn giao tài liệu này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau.

Biên bản kết thúc hồi ……….. giờ ………. ngày ……….. tháng ………… năm ……….

BÊN GIAO                                                                                      BÊN NHẬN       

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191