Biên bản bù trừ công nợ

Biên bản bù trừ công nợ là văn bản giữa các bên trong hợp đồng mua bán, trong đó bên mua nợ bên bán và được bên bán thống nhất bù trừ khoản nợ đó vào 1 khoản tài chính nào khác…..

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản bù trừ công nợ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———-

Hà Nội, ngày…..tháng……..năm…….

BIÊN BẢN BÙ TRỪ CÔNG NỢ

Số: ………./BBBTCN

– Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa;

– Căn cứ vào thỏa thuận giữa hai bên;

Hồi ……….. giờ ……….. ngày ……….. tháng ………. năm ……… tại ………….

Chúng tôi gồm:

Bên A (bên mua) : ……………………………………..Chức vụ: ……………………..

Điện thoại: ……………………

Địa chỉ: ……………………………..

Số CMND: ……………… cấp ngày…/…/… tại…………………….

Bên B (bên bán): ………………………………………..Chức vụ: ………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

Số CMND: ………………….. cấp ngày …/…/… tại ………………………..

Cùng tiến hành bàn bạc và thống nhất một số nội dung sau:

Tính đến ngày…/…/…, bên A còn nợ bên B số tiền là: …………………..

Hai bên đồng ý khấu trừ khoản nợ trên vào tiền nợ……………………

+ Sau khi khấu trừ khoản nợ trên thì số tiền bên A nợ bên B còn là …………… (hoặc hết nợ). Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày kí và được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau.

Biên bản kết thúc hồi ……….. giờ ………. ngày ……….. tháng ………… năm ……….

Bên A                                                                                      Bên B

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191