Biên bản cam kết chất lượng công trình

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản cam kết chất lượng công trình


CÔNG TY ……

 

Số:… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN CAM KẾT CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

(Vv cam kết chất lượng công trình )

Căn cứ theo hợp đồng số: …/HĐ về chất lượng công trình xây dựng.

Căn cứ theo Luật xây dựng.

Vào hồi … giờ … phút ngày … tháng … năm …. , chúng tôi gồm có: người đại diện cho công ty ……….., ……………………………… .

Bên A (đại diện chủ đầu tư … ):

Họ và tên: …………………………………………………………………………………..

Chức vụ: …………………………… Làm ở bộ phận: ………………………………….

Tại công ty: …………………………………………………………………………………

Trụ sở tại: …………………………………………………………………………………..

Số hotline: ………………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ cá nhân: ………………………………………………………………

Bên B (đại diện thầu … ):

Họ và tên: …………………………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………… Làm ở bộ phận: ………………………………….

Tại công ty: …………………………………………………………………………………

Trụ sở tại: …………………………………………………………………………………..

Số hotline: ………………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ cá nhân: ………………………………………………………………

Tiến hành công việc:

Chúng tôi (bên A ) …………………………………………………………………………

Cam kết những nội dung sau:

  • …..
  • …..
  • …..

Hai bên đã hoàn toàn thống nhất với nội dung trên và tôn trọng thỏa thuận giữa các bên.

NGƯỜI LẬP

 

(ký và ghi rõ họ tên )

BÊN THẦU

 

( ký và ghi rõ họ tên )

CHỦ ĐẦU TƯ XÁC NHẬN

(ký và ghi rõ họ tên )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191