Mẫu Biên bản cam kết

Biên bản cam kết là văn bản thỏa thuận giữa hai hay nhiều người cùng thống nhất, cam kết một hay nhiều quan điểm và làm bằng chứng khi xảy ra tranh chấp (nếu có)

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản cam kết


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——-

Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……..

BIÊN BẢN CAM KẾT

Hồi ……….. giờ ……….. ngày ……….. tháng ………. năm ……… tại ………….

Chúng tôi gồm:

Ông/Bà……………………………………………….Chức vụ: ………………….

Cơ quan: ………………………………

Điện thoại: ……………………

Địa chỉ: ……………………………..

Số CMND: ……………… cấp ngày…/…/… tại…………………….

Ông/Bà: ……………………………..Chức vụ: ……………………..

Cơ quan: ………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

Số CMND: ………………….. cấp ngày …/…/… tại ………………………..

Chúng ôi cam kết các nội dung sau đây…………………………………………………

1………………….………………..……………………………………..……………

2………………….………………..……………………………………..……………

3………………….………………..……………………………………..……………

4………………….………………..……………………………………..……………

5………………….………………..……………………………………..……………

Chúng tôi đề nghị:

1………………….………………..……………………………………..……………

2………………….………………..……………………………………..……………

Người lập biên bản

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

Các bên cam kết

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191