Biên bản chia cổ phần

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản chia cổ phần


CÔNG TY CỔ PHẦN TTC

 

Số:  01/2019/BB-TTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHIA CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN TTC

 (V/v: Chia cổ phần công ty)

            Hôm nay, vào hồi 9 giờ ngày 12 tháng 09 năm 2019, tại CÔNG TY CỔ PHẦN TTC, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0106814263 do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/04/2015.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 73, đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1. Thành phần tham dự gồm có:

  • Trần Vũ Anh – Cổ đông sở hữu 4.500 cổ phần, tương ứng 45% tổng số vốn điều lệ
  • Tạ Thanh Hải – Cổ đông sở hữu 2.000 cổ phần, tương ứng 20% tổng số vốn điều lệ
  • Chu Mạnh Đức – Cổ đông sở hữu 2.500 cổ phần, tương ứng 25% tổng số vốn điều lệ
  • Nguyễn Hùng Cường – Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần, tương ứng 10% tổng số vốn điều lệ

Và các khách mời:

  • Ông Nguyễn Hồng Hà
  • Bà Nguyễn Hoàng Anh

Trong đó:

Chủ toạ cuộc họp: Ông Trần Vũ Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký cuộc họp: Nguyễn Hùng Cường – Cổ đông Công ty

2. Nội dung cuộc họp:

Ông Trần Vũ Anh tóm tắt khái quát về tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty. Các cổ đông trình bày việc cần thiết tăng vốn điều lệ của công ty bằng việc bán cổ phần cho ông Nguyễn Hồng Hà và bà Nguyễn Hoàng Anh.

Các cổ đông tham dự cuộc họp sau khi bàn bạc, thảo luận đã đi đến thống nhất như sau:

3. Tăng vốn điều lệ và tăng số cổ đông của công ty

1Trần Vũ AnhCổ đông sở hữu 4.500 cổ phần, tương ứng 35% tổng số vốn điều lệ
2Tạ Thanh HảiCổ đông sở hữu 2.000 cổ phần, tương ứng 15% tổng số vốn điều lệ
3Chu Mạnh ĐứcCổ đông sở hữu 2.500 cổ phần, tương ứng 19% tổng số vốn điều lệ
4Nguyễn Hùng CườngCổ đông sở hữu 1.000 cổ phần, tương ứng 09% tổng số vốn điều lệ
5Nguyễn Hồng HàCổ đông sở hữu 1.500 cổ phần, tương ứng 11% tổng số vốn điều lệ
6Nguyễn Hoàng AnhCổ đông sở hữu 1.500 cổ phần, tương ứng 11% tổng số vốn điều lệ

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 13.000 phiếu, bằng 13.000 cổ phần.

+ Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 13.000 phiếu, bằng 13.000 cổ phần.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu tán thành: 13.000 phiếu, bằng 13.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

4. Sửa đổi điều lệ của Công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi trên:

– Sửa Điều 3 về: Vốn điều lệ

Thời điểm thay đổi: Từ ngày 01/10/2019

– Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc chấp thuận sửa đổi điều lệ của Công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi. Kết quả biểu quyết như sau:

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 13.000 phiếu, bằng 13.000 cổ phần.

+ Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 13.000 phiếu, bằng 13.000 cổ phần.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu tán thành: 13.000 phiếu, bằng 13.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

5. Các quyết định được thông qua:

– Tăng vốn điều lệ và tăng số cổ đông

– Sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi.

Biên bản lập xong lúc    giờ cùng ngày, đã đọc lại cho tất cả các cổ đông cùng nghe và nhất trí thông qua. Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ

 

Nguyễn Hùng Cường

CHỦ TỌA

 

Trần Vũ Anh

 

CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Trần Vũ Anh

Tạ Thanh HảiChu Mạnh ĐứcNguyễn Hùng Cường

 

Nguyễn Hồng Hà

Nguyễn Hoàng Anh

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191