Mẫu Biên bản coi kiểm tra lại

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản coi kiểm tra lại


TRƯỜNG ………………………

 

—————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

BIÊN BẢN COI KIỂM TRA LẠI

Năm học ………. – ……….

Thời gian:

Vào hồi …h…. phút ngày … tháng … năm 20…

Địa điểm: Trường ………………………………………….

Thành phần tham gia

–      Ông/Bà……………………………..–       Hiệu trưởng–       Chủ tịch Hội đồng
–      Ông/Bà……………………………..–       Phó Hiệu trưởng–       Phó CT Hội đồng
–      Ông/Bà……………………………..–       Phó Hiệu trưởng–       Thư ký
–      Các giám thị coi thi  

Nội dung:

  • Vào hồi 14h00 phút ngày 8 tháng 8 năm 2016, hội đồng bắt đầu làm việc.
  • Chủ tịch HĐ quán triệt lại quy chế coi kiểm tra và phân công giám thị:

+ Môn Ngữ văn      : đ/c ……………………………………

+ Môn Toán            : đ/c ……………………………………

+ Môn Tiếng Anh   : đ/c ……………………………………

+ Môn Lịch sử        : đ/c ……………………………………

  • Tổng số HS kiểm tra lại:
Môn Ngữ văn: …..Môn Toán: …..
Môn Tiếng Anh: …..Môn Lịch sử: …..
  • Tổng số bài kiểm tra lại:
Môn Ngữ văn: …..Môn Toán: …..
Môn Tiếng Anh: …..Môn Lịch sử: …..
  • Số HS vi phạm quy chế: …..

Hội đồng hoàn thành nhiệm vụ hồi …h… phút cùng ngày.

……………., ngày … tháng … năm 20 …

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGTHƯ KÝ

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191