Biên bản cuộc họp bàn giao

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản cuộc họp bàn giao


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

BIÊN BẢN CUỘC HỌP BÀN GIAO

(V/v: Bàn giao tài sản/giấy tờ ………..)

Thực hiện công việc theo Hợp đồng chuyển nhượng ………………….. ngày ……………….. ký giữa ……………………… và ……………………….

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…, vào hồi ….h…. tại …………………………. tổ chức cuộc họp bàn giao …………………………………………………………………

Các bên tham gia

Bên bàn giao (Bên A):

*Cá nhân:

Ông/Bà: ……………………………………………………………………………

CCCD/CMND: .……………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………………………………………………………

*Tổ chức:

Công ty …………………………………….

Đại diện: Ông/Bà ……………………………………Chức vụ: …………………..

Trụ sở: ……………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ……………………….Email: ………………………………………

Bên nhận bàn giao (Bên B): (như trên)

Chủ tọa: Ông/Bà ………………………………………………………………….

Nội dung bàn giao

Bên A đã tiến hành bàn giao tài sản/ giấy tờ …………………. cho bên B theo thông tin/ số liệu như sau:

STTTên tài sản/giấy tờSố lượngGiá trịGhi chú
     
     
     

Kể từ ngày … tháng … năm 20…, tài sản/ giấy tờ trên do bên B chịu trách nhiệm quản lý.

Biên bản này lập thành 2 bản có giá trị như nhau. Bên A giữ 1 bản, bên B giữ 1 bản.

XÁC NHẬN CỦA

 

BÊN A

XÁC NHẬN CỦA

 

BÊN B

CHỦ TỌA

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191