Biên bản cuộc họp bầu ban cán sự lớp

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản cuộc họp bầu ban cán sự lớp


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

BIÊN BẢN CUỘC HỌP BẦU BAN CÁN SỰ LỚP

(V/v: Bầu ban cán sự lớp …. trường ….)

Vào hồi …h… ngày … tháng … năm 201.., tại phòng số …….  Trường …………… tổ chức cuộc họp bầu ban cán sự lớp …….

Thành phần cuộc họp gồm:

–           Thầy …………………………..–         Bí thư chi đoàn khoa ………….
–           Cô …………………………….–         Giảng viên chủ nhiệm lớp……..
–           Tập thể lớp …………………… 

Điều hành cuộc họp: Bạn ………………………….. – Bí thư lớp ……….

Nội dung cuộc họp:

  1. Tổ chức bầu các chức danh trong ban cán sự lớp gồm: 1 Lớp trưởng, 2 Lớp phó, 1 Thủ quỹ
  2. Tổ chức tự ứng cử vào Ban cán sự lớp, kết quả:

+ Lớp trưởng: 2 bạn

+ Lớp phó: 4 bạn

+ Thủ quỹ: 2 bạn

  1. Bầu các chức danh ban cán sự theo hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả như sau:
STTChức danhTênTỷ lệ phiếu bầu (%)
1Lớp trưởng…………………………………………..100
2Lớp phó…………………………………………..100
3Thủ quỹ………………………………………100
  1. Phát biểu của giảng viên chủ nhiệm

Cuộc họp kết thúc vào hồi …h… cùng ngày .

Hà Nội, ngày … tháng … năm 201…

      GIẢNG VIÊN CHỦ NHIỆM                                            NGƯỜI LẬP

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191