Biên bản cuộc họp bình xét thi đua cuối năm

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản cuộc họp bình xét thi đua cuối năm


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                , ngày   tháng   năm

BIÊN BẢN CUỘC HỌP BÌNH XÉT THI ĐUA CUỐI NĂM

(Về việc: Bình xét thi đua cuối năm…)

                Hôm nay, hồi… ngày… tháng… năm… tại… tiến hành họp bình xét thi đua năm … như sau:

I/. Thành phần cuộc họp:

– Chủ trì: Ông Nguyễn Văn A       Chức vụ: Trưởng phòng

– Ông Nguyễn Văn B                     Chức vụ: Phó Trưởng phòng

– Thư ký: Bà Nguyễn Thị C

– Toàn thể nhân viên phòng X

II/. Nội dung làm việc:

Đồng chí Nguyễn Văn A thông qua nội dung hướng dẫn bình xét thi đua năm… của phòng… và tiến hành đi vào bình xét, lần lượt thông qua nhận xét và đánh giá các cá nhân như sau

  1. Ông Nguyễn Văn A

                – Đăng kí danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cơ sở

– Tự xếp loại:

– Đánh giá:

+ Ưu điểm:

+ Nhược điểm:

+ Thống nhất đạt danh hiệu: Có … ý kiến thống nhất đạt danh hiệu…

– Đoàn viên công đoàn:

Cuộc họp kết thúc vào hồi… cùng ngày và được lập thành… bản có giá trị như nhau./.

Thư ký                                                                             Chủ trì

(ký, ghi rõ họ tên)                                                           (ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191