Biên bản cuộc họp công ty TNHH

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản cuộc họp công ty TNHH


CÔNG TY TNHH ……………

 

 —————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH …………………………

( V/v……………………………………)

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm 20….., tại trụ sở công ty: Số ….., đường …………., phường/xã ………, quận/huyện …….., thành phố Hà Nội .

Công ty TNHH …………………. tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng thành viên Ông/Bà ………………………….

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: …h… đến …h…

Chủ toạ cuộc họp: Ông/Bà …………………………………..Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thư ký cuộc họp: …………………………..

Thành phần tham dự cuộc họp

  1. Ông/Bà ……………… – thành viên sáng lập nắm giữ ……..000.000 đồng (…………….. triệu đồng chẵn)chiếm ……..% tổng vốn điều lệ. Theo giấy chứng nhận vốn góp số ….. cấp ngày ….. tháng ……. năm 20…..
  2. Ông/Bà ……………… – thành viên sáng lập nắm giữ ……..000.000 đồng (…………….. triệu đồng chẵn)chiếm ……..% tổng vốn điều lệ. Theo giấy chứng nhận vốn góp số ….. cấp ngày ….. tháng ……. năm 20…..
  3. Các thành viên thuộcHội đồng thành viên

Số thành viên có mặt: …………. người tương đương với ……000.000.000 VNĐ (……….. đồng chẵn) chiếm …..% tổng vốn điều lệ.

Số thành viên vắng mặt: …

Số thành viên được uỷ quyền: …

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Hội đồng thành viên có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi bàn bạc, thảo luận, các thành viên đã biểu quyết nhất trí thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty với các nội dung như sau:

1. Đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Ngành, nghề kinh doanh bổ sung:

STTTên ngànhMã ngành
   
   
   
2. Sửa đổi điều lệ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

3.Thời điểm thực hiện việc thay đổi:

 Kể từ ngày Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh thay đổi.

BIỂU QUYẾT

Các thành viên dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về các mục nêu trên bằng hình thức giơ tay, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 100%

Không tán thành: không

Ý kiến khác: không

Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký, 01 bản gửi phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, 01 bản lưu tại trụ sở công ty.

CHỦ TỊCH

 

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÁC THÀNH VIÊN

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191