Biên bản ghi âm giọng nói

Biên bản ghi âm giọng nói là văn bản của người tiến hành việc ghi âm với người có giọng nói được ghi âm nhằm phục vụ công tác điều tra, phá án hoặc làm bằng chứng trong các giao dịch dân sự khác….

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản ghi âm giọng nói


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———-

Hà Nội, ngày…..tháng……..năm…….

BIÊN BẢN GHI ÂM GIỌNG NÓI

Số: ………./BBGAGN

Hồi ……….. giờ ……….. ngày ……….. tháng ………. năm ……… tại ………….

Chúng tôi gồm:

Ông/bà:……………………………………. Chức vụ: ………………….

Cơ quan ………………………………………………………………………………

Ông/bà: ………………………………………………………………………………………..

Ông/bà: ………………………………… là người chứng kiến.

Căn cứ vào Điều 178 và Điều 191 Bộ luật Tố tụng hình sự tiến hành lập biên bản về việc ghi âm giọng nói của:

Họ tên:………………………………………………… Giới tính: ……………………….

Tên gọi khác: …………………………………………………………………………………

Sinh ngày………..tháng ………năm ………………. tại:……………………………….

Quốc tịch:…………………………………..

Dân tộc:…………………………..Tôn giáo: ……….

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ………………………………………………………

cấp ngày ………… tháng …………. năm …………………… Nơi cấp: ……………

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………….

Tư cách tham gia tố tụng: ……………………………………………………………….

Tình trạng sức khỏe của người được đưa ra để ghi âm giọng nói:

…………………………………………………………………………………………………….

Phương tiện sử dụng để ghi âm và lưu giữ giọng nói:

…………………………………………………………………………………………………….

Phương pháp ghi âm giọng nói:

…………………………………………………………………………………………………….

Đặc điểm giọng nói được ghi âm để nhận biết:

…………………………………………………………………………………………………….

Điều kiện về không gian khi thực hiện ghi âm giọng nói:

…………………………………………………………………………………………………….

Việc ghi âm giọng nói kết thúc hồi ……….. giờ ………. ngày ……….. tháng ………… năm ……….

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

NGƯỜI ĐƯA RA GIỌNG NÓI ĐỂ GHI ÂM

 

(Kí và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI TIẾN HÀNH GHI ÂM

 

 (Kí và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LÀM CHỨNG

 

 (Kí và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191