Biên bản ghi nhận công nhân lấy trộm vật tư

Mẫu Biên bản ghi nhận công nhân lấy trộm vật tư


 CÔNG TY XCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN GHI NHẬN VIỆC CÔNG NHÂN LẤY TRỘM VẬT TƯ

V/v ghi nhận công nhân lấy trộm vật tư

Căn cứ hợp đồng lao động….

Căn cứ nội quy công ty…..

Hôm nay hồi …….giờ……..phút, ngày…..tháng…..năm 2019

Tại………………………………….

Chúng tôi gồm có:

Người lập biên bản:

Họ tên:…………………………………………… Chức vụ: ……………………………

Người chứng kiến:

Họ tên: …………………………………………… Chức vụ: ……………………………

Người bị lập biên bản:

Họ tên: ……………………………………………. Chức vụ: ……………………………

Tiến hành lập biên bản ghi nhận về hành vi lấy trộm vật tư:

Thời gian, địa điểm thực hiện:……………………………………………………………..

Diễn biến vụ việc:

……………………………………………………………

Tang vật :………………………………….giá trị:………(bằng số)……………(bằng chữ)

Thiệt hại xảy ra (nếu có): …………………………………………………………………

Biên bản được lập thành 2 bản, một bản do công ty lưu giữ, một bản do người bị lập biên bản nắm giữ.

Người lập biên bản                    Người chứng kiến                      Người bị lập biên bản

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191