Mẫu Biên bản góp vốn

Biên bản góp vốn là văn bản được kí kết giữa những người góp vốn thành lập doanh nghiệp hoặc buôn bán làm ăn nhỏ lẻ nhằm mục đích ghi nhận phần góp vốn của mỗi người làm căn cứ trong các hoạt động giao dịch của công ty hoặc làm bằng chứng khi có tranh chấp xảy ra.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản góp vốn


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm……

BIÊN BẢN GÓP VỐN

Số: ………/BBGV

Hôm nay, vào lúc ….giờ, ngày ….. tháng…..năm …….. tại …………

Chúng tôi gồm những Ông/bà có tên sau:

1.Ông/bà………………..…………

Giới tính ……………….…………….. Quốc tịch: ……………..

Dân tộc ……………………………..Tôn giáo: ……………………

Sinh ngày:……………………………………….

Chứng minh nhân dân số: …………….cấp ngày …/…/… tại…………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….………

Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………

2.Ông/bà………………..…………

Giới tính ……………….…………….. Quốc tịch: ……………..

Dân tộc ……………………………..Tôn giáo: ……………………

Sinh ngày:……………………………………….

Chứng minh nhân dân số: …………….cấp ngày …/…/… tại…………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….………

Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………

3. Ông/bà………………..…………

Giới tính ……………….…………….. Quốc tịch: ……………..

Dân tộc ……………………………..Tôn giáo: ……………………

Sinh ngày:……………………………………….

Chứng minh nhân dân số: …………….cấp ngày …/…/… tại…………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….………

Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………

Đã tiến hành họp về việc góp vốn cùng kinh doanh, với những nội dung cụ thể như sau:

  • Mục đích góp vốn: ………………….……………
  • Số vốn góp; loại tài sản góp vốn của từng thành viên: ………………
  • Thời hạn góp vốn: ……………………………………
  • Cử người quản lý phần vốn góp: ……………………………………
  • Cam kết của các bên: ………………………………………………
  • Nguyên tắc chia lợi nhuận: …………………………………………

Biên bản được lập thành …… bản (mỗi bên giữ một bản), có giá trị pháp lý như nhau.

Biên bản kết thúc vào hồi …..giờ, ngày…..tháng…..năm ….tại…………………

Các bên đã nhất trí thông qua biên bản với nội dung trên và cùng ký tên dưới đây:

ÔNG (BÀ)
(Ký, họ và tên)
ÔNG (BÀ)
(Ký, họ và tên)
ÔNG (BÀ)
(Ký, họ và tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191