Biên bản họp ba bên

Biên bản họp ba bên là văn bản được xác lập ghi chép lại toàn bộ nội dung cuộc họp, trong đó có sự tham gia của ba bên trong quan hệ nhằm thực hiện mục đích nhất định. Dưới đây là mẫu Biên bản Họp ba bên cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản họp ba bên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

………, ngày…..tháng…….năm 20…..

BIÊN BẢN HỌP BA BÊN

(V/v: ……………….)

Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

Căn cứ Nội dung cuộc họp về việc……………………………………;

Hôm nay, ngày….. tháng….. năm ……,chúng tôi gồm các bên sau:

BÊN A: (………………)

Tên công ty:……………………………… ……………….

Mã số doanh nghiệp:………………………………………

Trụ sở chính:………………………………………………..

Điện thoại:……………………………..Email:……………………………………………

Người đại diện theo pháp luật Ông/Bà:…………………… Chức vụ:……………

BÊN B: (………………)

Tên công ty:…………………………………………..

Mã số doanh nghiệp:…………………………………

Trụ sở chính……………………………………………

Điện thoại:………………………….. Email:………………………………………….

Người đại diện theo pháp luật Ông/Bà:………………………….. Chức vụ:………

BÊN C: (………………)

Tên công ty:…………………………………………..

Mã số doanh nghiệp:…………………………………

Trụ sở chính……………………………………………

Điện thoại:………………………….. Email:………………………………………………..

Người đại diện theo pháp luật Ông/Bà:………………………….. Chức vụ:………

Sau quá trình bàn bạc chúng tôi đã đi đến thống nhất các nội dung trong cuộc họp ngày …./…./….. tại địa điểm……………………như sau:

1. Nội dung triển khai:

– Đưa ra thông tin các nội dung

– Phương hướng thực hiện

– Biện pháp ( Nếu có)

2. Quyền và nghĩa vụ của các bên:

– Bên A………………………………………………………………………………

– Bên B………………………………………………………………………………

– Bên C………………………………………………………………………………

3. Đề xuất, ý kiến các bên:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

4. Đánh giá và kết luận

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Cuộc họp kết thúc vào hồi….h, ngày…tháng…năm … tại……………………

Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung của Biên bản và điều khoản của Hợp đồng đã xác lập giữa các bên. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh thì các bên cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác và đảm bảo quyền lợi của các bên.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký. Biên bản này được lập thành 03  bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN BĐẠI DIỆN BÊN C

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191