Biên bản họp cơ quan hàng tháng

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản họp cơ quan hàng tháng


CÔNG TY CỔ PHẦN ABC

 

PHÒNG DỰ ÁN

Số: 09/2019/BB-PDA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP THÁNG 09/2019

Hôm nay, vào 9 giờ ngày 03 tháng 09 năm 2019, tại Phòng họp 01, chúng tôi gồm các nhân viên của Phòng Dự án – Công ty cổ phần ABC tham gia họp bộ phận, trong đó:

  • Anh Nguyễn Hùng Cường – Trưởng phòng – Chủ tọa
  • Chị Lê Lan Anh – Nhân viên hành chính – Thư ký

Nội dung cuộc họp:

  1. Trưởng phòng tổng kết những dự án đã hoàn thành trong tháng 08/2019;
  2. Các thành viên báo cáo tiến độ những dự án triển khai trong tháng 09/2019;
  3. Trưởng phòng triển khai chỉ đạo của Ban Giám đốc;
  4. ………………
  5. ………………

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút.

Chủ tọa

 

  

Nguyễn Hùng Cường

Thư ký

 

 

Lê Lan Anh

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191