Biên bản hợp tác làm ăn

Biên bản hợp tác làm ăn là văn bản thỏa thuận về vấn đề hợp tác giữa 2 doanh nghiệp trong đó có các điều khoản mà 2 bên đã bàn bạc, thỏa thuận và đi đến thống nhất.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản hợp tác làm ăn


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———-

Hà Nội, ngày…..tháng……..năm…….

BIÊN BẢN HỢP TÁC LÀM ĂN

Số: ………./BBHTLA

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Căn cứ Luật thương mại 2005 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Căn cứ chức năng, khả năng và nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày……tháng…….năm……., tại…………………., chúng tôi gồm:

Bên A: CÔNG TY ……………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………………………

Tài khoản ngân hàng: …………………………………………………………….

Người đại diện: ……………………….Chức vụ: ………………………………

Bên B:  CÔNG TY ……………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………………………

Tài khoản ngân hàng: …………………………………………………………….

Người đại diện: ……………………….Chức vụ: ………………………………

Hai Bên cùng thỏa thuận và đồng ý ký kết Biên bản hợp tác làm ăn với các điều khoản sau:

Điều 1: Các điều khoản chung

Điều 2: Cách thức thực hiện

Điều 3: Phương thức thanh toán

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của 02 bên

Điều 5: …………….

Điều 6: ……………….

…………….

Biên bản hợp tác này sẽ hết hiệu lực sau ……. năm kể từ ngày ký. Hai Bên có thể xem xét để ký kết một thỏa thuận khác.

Biên bản hợp tác này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau.

Biên bản kết thúc hồi ……….. giờ ………. ngày ……….. tháng ………… năm ……….

BÊN A                                                                                              BÊN B

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191