Biên bản kiểm kê công cụ, dụng cụ

Biên bản kiểm kê công cụ, dụng cụ là văn bản ghi lại quá trình kiểm tra công cụ, dụng cụ tại một tổ chức nào đó (có thể là công lập hoặc tư nhân) nhằm mục đích kiểm tra về mặt số lượng cũng như chất lượng của các công cụ, dụng cụ đó….

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản kiểm kê công cụ, dụng cụ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———-

Hà Nội, ngày …tháng…năm….

BIÊN BẢN KIỂM KÊ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

Số: ………./BBKK

Căn cứ Quyết định số……/QĐ-…….ngày……….tháng……….năm …………. của ………. về việc kiểm kê công cụ, dụng cụ y tế trong bệnh viện……………

Hôm nay, hồi ……. giờ….. ngày …..tháng  …..năm ……… Tại trụ sở bệnh viện ……..

Chúng tôi gồm:

1.Đoàn thanh tra / kiểm tra:

(Có thể là thuộc Sở Y tế hoặc Bộ Y tế….)

– Ông/Bà………………………………. – Chức vụ:…………………………………….;

– Ông/Bà………………………………. – Chức vụ:…………………………………….;

2. Những người liên quan đến việc quản lý, kiểm tra công cụ, dụng cụ y tế trong bệnh viện:

– Ông (bà)/tổ chức: ……………….. Chức vụ: …………..

Nơi công tác: …………………………….

Giấy chứng minh nhân dân số : ………..cấp ngày…/…/… tại……………

Hộ khẩu thường trú: …………………………….

– Ông (bà)/tổ chức: ……………….. Chức vụ: …………..

Nơi công tác: …………………………….

Giấy chứng minh nhân dân số : ………..cấp ngày…/…/… tại……………

Hộ khẩu thường trú: …………………………….

3. Tổ chức, cá nhân chứng kiến:

– Ông (bà) ………………………………….Nghề nghiệp:…………………………………………;

Giấy CMND/hộ chiếu số:……………….;Ngày cấp: …………………..;Nơi cấp:……..;

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………….;

– Ông (bà) ……………………Nghề nghiệp:…………………………………………;

Giấy CMND/hộ chiếu số:…………………;Ngày cấp: ……………………;Nơi cấp……..;

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………….;

Tiến hành lập biên bản kiểm kê công cụ, dụng cụ y tế của bệnh viện ………..gồm:

STTTên công cụ, dụng cụ y tếSố lượngChủng loại, tình trạngGhi chú
1.    
2.    
3.

 

….

    

Biên bản này gồm có ……… trang, được lập thành ………. bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 01 (một) bản được giao cho cá nhân/ tổ chức là đại diện của bệnh viện có công cụ, dụng cụ bị kiểm kê.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản hoặc có ý kiến bổ sung khác (nếu có) như sau: ………………………………………………………

NGƯỜI THỰC HIỆN KIỂM KÊ

 

(Kí và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BỆNH VIỆN

 

(Kí và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

(Kí và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

 

(Kí và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191