Biên bản kiểm kê tài sản

Biên bản kiểm kê tài sản là văn bản ghi lại quá trình kê khai, kiểm tra tài sản của cá nhân, tổ chức nào đó có những hành vi không minh bạch trong việc sở hữu tài sản….

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản kê khai tài sản


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———-

Hà Nội, ngày …tháng…năm….

BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN

Căn cứ Quyết định số……/QĐ-…….ngày……….tháng……….năm …………. của ………. về việc kiểm kê tài sản định kì

Hôm nay, hồi ……. giờ….. ngày …..tháng  …..năm ……… Tại: …………..

Chúng tôi gồm:

1.Đoàn thanh tra (kiểm tra):

Ông/Bà………………………………. – Chức vụ:…………………………………….;

Ông/Bà………………………………. – Chức vụ:…………………………………….;

2. Người có tài sản cần kiểm tra

Ông (bà)/tổ chức:……………………………– Mã số thuế:…………………………………;

Giấy CMND/ Hộ chiếu/ Chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Chứng nhận đăng ký hoạt động số: ………………………. do …………………….. cấp ngày……tháng …..năm….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

3.Tổ chức, cá nhân chứng kiến:

  • Ông (bà) ………………………………….Nghề nghiệp:…………………………………………;

Giấy CMND/hộ chiếu số:……………….;Ngày cấp: …………………..;Nơi cấp:……..;

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………….;

  • Ông (bà) ……………………Nghề nghiệp:…………………………………………;

Giấy CMND/hộ chiếu số:…………………;Ngày cấp: ……………………;Nơi cấp……..;

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………….;

Tiến hành lập biên bản kiểm kê tài sản của Ông/Bà gồm:

STT    Tên tài sảnSố lượngChủng loại, tình trạng tài sảnGhi chú
 1.    
 2.    
 3.    

 

Biên bản này gồm có ……… trang, được lập thành ………. bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 01 (một) bản được giao cho cá nhân/ tổ chức có tài sản bị kiểm kê.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản hoặc có ý kiến bổ sung khác (nếu có) như sau: ………………………………………………………

NGƯỜI THỰC HIỆN KIỂM KÊ

 

(Kí và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CÓ TÀI SẢN BỊ KIỂM KÊ

 

(Kí và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

(Kí và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

 

(Kí và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191