Biên bản nghiệm thu đường giao thông

Biên bản nghiệm thu đường giao thông là văn bản của cơ quan/tổ chức soạn thảo sau khi thực hiện xong các công việc kiểm tra, thử nghiệm,….đường giao thông; việc lập biên bản bản nghiệm thu nhằm ghi nhận lại toàn bộ tiến trình, công tác kiểm tra của cơ quan/tổ chức,cụ thể như sau:

Mẫu Biên bản nghiệm thu đường giao thông

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

 ……, ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN NGHIỆM THU ĐƯỜNG GIAO THÔNG

(Số:…../BB-……)

TÊN ĐƯỜNG GIAO THÔNG: ………………………………………………

ĐỊA ĐIỂM: ………………………………………………………………………

  1. Đối tượng nghiệm thu: (Nêu rõ các công việc phải làm trong quá trình nghiệm thu)

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

  1. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: (Nêu rõ các cá nhân/tổ chức tham gia trực tiếp vào quá trình nghiệm thu; ghi rõ họ tên, thông tin,….)

Đại diện chủ đầu tư:

Ông/Bà: ………………………………… Chức vụ: ………………………………

Đại diện nhà thầu:

Ông/Bà: ………………………………… Chức vụ: ………………………………

  1. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu từ…. giờ…. Phút, ngày…tháng…năm…

Kết thúc vào…. giờ…. Phút, ngày…tháng…năm…

Tại:………………………………………………………………………………..

  1. Đánh giá

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

 

  1. Kết luận

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

 

(Ký, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU

 

(Ký, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191