Biên bản nghiệm thu nội bộ

Biên bản nghiệm thu nội bộ là văn bản của chủ đầu tư, người thi công công trình, giám sát công trình xem xét về các điều kiện trong phạm vị nội bộ của doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện (hệ thống camera, hệ thống phòng cháy chữa cháy, …..)

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản nghiệm thu nội bộ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày….tháng….năm….

BIÊN BẢN SỐ … NGHIỆM THU NỘI BỘ

CÔNG TRÌNH ………… (PCCC, hệ thống camera….trong nội bộ cơ sở nào đó)

1.Thiết bị/Cụm Thiết bị được nghiệm thu:

  • Hệ thống Phòng cháy chữa cháy tại……….. (trường học, bệnh viện, khu dân cư…)

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a) Người giám sát thi công lắp đặt hệ thống PCCC trong công trình ……….. của Chủ đầu tư

b) Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của Nhà thầu thi công lắp đặt hệ thống PCCC

(Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu công việc xây dựng của tổng thầu với nhà thầu phụ).

3. Thời gian nghiệm thu :

Bắt đầu :             ………. ngày………. tháng……… năm……….

Kết thúc :           ……….. ngày………. tháng……… năm……….

Tại: …………………

4.Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Đơn xác nhận đã hoàn thành hệ thống PCCC của người phụ trách công trình tại công trình …………..

– Đơn xin nghiệm thu công trình của Chủ nhà thầu

– Biên bản các quy trình của công trình xây dựng

– Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:

+ TCVN 4055:1985: Tổ chức thi công.

+ TCXDVN 371:2006: Nghiệm thu chất lượng thi công công trình.

+ TCVN 5308:1991: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng.

+ TCVN 2622:1995: Phòng chống cháy cho nhà và công trình xây dựng

+ Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06/2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàncháy cho nhà và công trình.

+ TCVN 5738:2001: Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật.

+ TCVN 3254:1989: An toàn cháy – Yêu cầu chung.

+ TCVN 5760:1993: Hệ thống chữa cháy- Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sửdụng.

+TCVN 3890:2009:Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình -Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.

b) Về chất lượng lắp đặt thiết bị

– Các vật liệu đưa vào sử dụng đảm bảo theo đúng thiết kế đã được duyệt

– Đảm bảo các yêu cầu kĩ thuật của hệ thống PCCC đã được duyệt

c) Các ý kiến khác nếu có…………..

d) Ý kiến của người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư về công tác nghiệm thu công việc xây dựng của tổng thầu đối với nhà thầu phụ.

5. Kết luận:

  • Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.
  • Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng đã thực hiện và các yêu cầu khác nếu có.
GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG 1

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG 2

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

 KĨ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191