Biên bản phiên giải trình trực tiếp

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản phiên giải trình trực tiếp


CƠ QUAN ……

 

Số:… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN PHIÊN GIẢI TRÌNH TRỰC TIẾP

Phiên giải trình trực tiếp

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ biên bản vi phạm hành chính số  …/BB-VPHC lập ngày …/…/………;

Căn cứ văn bản yêu cầu được giải trình trực tiếp ngày …/…/……

Căn cứ Thông báo số …/TB-… ngày … tháng … năm ….

Vào hồi … giờ … phút ngày … tháng … năm ….

Tại: …………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm có: người lập biên bản ………………………..,………………………

Bên tổ chức phiên giải trình:

Họ và tên: …………………………………….Chức vụ: …………………………………………

Cơ quan: …………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên: …………………………………….Chức vụ: ………………………………………..

Cơ quan: …………………………………………………………………………………………………………..

Bên giải trình:

Họ và tên: ………………………………………Giới tính: ……………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:……./……../………………….. Quốc tịch: ……………………………..

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………..

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:……………………………………; ngày cấp:……/……../…………..;

Nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………………………….

<Tên tổ chức vi phạm>: …………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………………………….

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày cấp: ……../………../……………….; nơi cấp: …………………………………………………..

Người đại diện theo pháp luật: …………………..Giới tính: ………………………………………..

Chức danh: …………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung phiên họp giải trình như sau:

Ý kiến của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính:

  • Về căn cứ pháp lý: ………………………………………………………………………………………..
  • Về các tình tiết, chứng cứ liên quan đến hành vi vi phạm: ………………………………….
  • Về các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả dự kiến áp dụng đối với hành vi vi phạm:…………………………………………………………………………………………..

Ý kiến của cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm hoặc của người đại diện hợp pháp của cá nhân/tổ chức vi phạm:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Phiên giải trình kết thúc vào hồi…. giờ …. phút, ngày ………./………/………..

Biên bản này gồm …. tờ, được lập thành …. bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà) ……………………………là cá nhân vi phạm/ đại diện tổ chức vi phạm hoặc người đại diện hợp pháp của cá nhân/ tổ chức vi phạm 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN

(ký và ghi rõ họ tên )

ĐẠI DIỆN GIẢI TRÌNH

( ký và ghi rõ họ tên )

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

( ký và ghi rõ họ tên )

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191