Biên bản sự cố công trình xây dựng

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản sự cố công trình xây dựng


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

BIÊN BẢN SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

(V/v: Sự cố tại công trình……………………………………………….)

Thời gian và địa điểm:

Vào lúc …. giờ …… tại Công trình…………………………………………………………………………

Thành phần có mặt

Đại diện:……………………………………………………………………………………………………………………….

Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ …………………………………………………………….

Đại diện:……………………………………………………………………………………………………………………….

Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ …………………………………………………………….

Đại diện:……………………………………………………………………………………………………………………….

Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ …………………………………………………………….

Nội dung

  • Thời điểm xảy ra sự cố: ……………………………………………………………………………………….
  • Sự cố xảy ra: ……………………………………………………………………………………………………..
  • Lý do sự cố:……………………………………………………………………………………………………….
  • Hiện trạng công trình/Thiệt hại:…………………………………………………………………………….
  • Phương án giải quyết tạm thời: …………………………………………………………………………….

Kết luận:

Các bên thống nhất các nội dung trên, biên bản được đọc cho các bên cùng nghe và ký tên.

Biên bản được lập thành ….. bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

………………, ngày … tháng … năm 20…

CÁC BÊN KÝ XÁC NHẬN

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191