Biên bản xác nhận cổ đông

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản xác nhận cổ đông


CÔNG TY CỔ PHẦN ……………

 

………………………………………

——————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

BIÊN BẢN XÁC NHẬN CỔ ĐÔNG

(V/v: Xác nhận tư cách cổ đông cho Ông/Bà ……………………..)

Căn cứ Hợp đồng chuyển nhượng …………………………………………………………………………………..     

Vào hồi …h…, ngày … tháng … năm 20…, tại trụ sở Công ty Cổ phần ………………….

Công ty Cổ phần …………………, đại diện Ban lãnh đạo gồm:

  • Ông/Bà: …………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………………….

  • Ông/Bà: …………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………

  • Ông/Bà: …………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………

Xác nhận tư cách cổ đông cho:

Thành viên: Tổ chức/Ông/Bà ………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy CMND/ĐKKD số: …………………..do: ………………..cấp ngày:…………………………..

Đã góp đủ giá trị phần vốn góp của mình là:………………………………………..VNĐ (………………………………………………………….. chẵn), (Tỷ lệ vốn góp………………………… %).

Hình thức góp vốn:

+ Tiền mặt: …………………………………………………………………………………………………………………..

+ Tài sản: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Thời điểm góp vốn:………………………………………………………………………………………………………..

Tư cách cổ đông của thành viên ……………… được xác lập từ ngày … tháng … năm 20….

……………….., ngày … tháng … năm 20…

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIÁM ĐỐC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191