Văn bản Cam kết nhận tiền

Cam kết nhận tiền là văn bản do một bên chủ thể xác lập đã nhận tiền từ một bên còn lại nhằm làm căn cứ giải quyết trong trường hợp phát sinh tranh chấp. Dưới đây là mẫu văn bản cam kết nhận tiền cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu văn bản Cam kết nhận tiền


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…,ngày…tháng…năm…..

CAM KẾT NHẬN TIỀN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân………

Căn cứ Quyết định số:…/QĐ – UBND về ban hành quy định một số nội dung về thu hồi đất của một số khu vực, để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn …………;

Căn cứ Biên bản nhận tiền ngày…/…./…………………………………………..;

Họ và tên:……………………………………………… Ngày sinh:………………

CMND số:……………………… Ngày cấp:…/…/….. Nơi cấp:………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………..

Nơi ở hiện tại:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………

Tôi xin cam kết về việc nhận tiền của mình như sau:

Gia đình tôi thuộc diện có đất bị thu hồi theo Quyết định số:…/QĐ – UBND và được bồi thường theo quy định của pháp luật.

Ngày…/…/… tôi đã nhận được đầy đủ số tiền bồi thường của UBND….. là:………..VNĐ ( Số tiền bằng chữ:……………………………………. )

Tôi cam kết về sự việc đã nhận số tiền nêu trên là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

 

NGƯỜI CAM KẾT

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191