Công văn đề nghị bổ nhiệm chức vụ

Mẫu Công văn đề nghị bổ nhiệm chức vụ


CÔNG TY/ DOANH NGHIỆP ….

PHÒNG BAN …

————–

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm …..

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM CHỨC VỤ

V/v đề nghị bổ nhiệm đ/c………………giữ chức vụ ……….

Kính gửi: Ông (bà ) ……………………………… (hiện đang giữ chức vụ )

Căn cứ theo Thông báo số …/TB ngày … tháng … năm …. về việc bổ nhiệm chức vụ trong Công ty ……………………………..

Căn cứ theo tình hình thực tế và năng lực trong thời gian từ … đến ….

Nhận thấy ông (bà ) ………………………………. Hiện đang giữ chức vụ tại phòng/ban ……………………………… trong thời gian vừa qua đã có những thành tích đạt được như sau:

  • Hoàn thành đúng chỉ tiêu đã được đặt ra trong thời gian …………………………
  • Đề xuất những dự án mới ………………………………………………………….
  • ….

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm:

  • Hội đồng ………………..: …..% số phiếu đồng ý; ….% số phiếu không đồng ý
  • Phòng/ban ………….……: …..% số phiếu đồng ý; ….% số phiếu không đồng ý

Phòng/ban………… đề nghị …………… xem xét và bổ nhiệm Ông (bà) ………………… Giữ chức vụ …………

Nơi nhận:

– Như trên;

– Ban Giám đốc;

– Bộ phận… (để b/c );

– Trưởng phòng …;

– Lưu VT.

TM PHÒNG/BAN…

(ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191