Giải trình báo cáo tài chính lỗ

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Giải trình báo cáo tài chính lỗ


CÔNG TY…………..

Số:……../………………

V/v: Giải trình báo cáo tài chính lỗ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                         ……., ngày……tháng……năm……

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH LỖ

Kính gửi: Chi cục thuế Quận/Huyện…………………

Chúng tôi, Công ty………………………, bằng văn bản này chúng tôi xin giải trình về số liệu Báo cáo tài chính năm…….như sau:

Tên doanh nghiệp:………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đầu tư số:…………….cấp ngày……….tháng………năm…………………………….

Địa chỉ trụ trở chính:…………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………………………………….. Fax:………………………………….

Đại diện theo pháp luật:………………………………………………….. Chức vụ:……………………………

Thuế thu nhập doanh nghiệp

                                                                                                       Đơn vị tính: Đồng

STTChỉ tiêuSố theo quyết toán nộp ngày………Số theo quyết toán điều chỉnhChênh lệchLý do
AB(1)(2)(3)=(2)-(1)(4)
1     
2     

Thuế Giá trị gia tăng còn phải nộp

Đơn vị tính: Đồng

STTChỉ tiêuSố theo quyết toán nộp ngày………Số theo quyết toán điều chỉnhChênh lệchLý do
AB(1)(2)(3)=(2)-(1)(4)
1     
2     

 

Các thay đổi trên báo cáo tài chính

                                                                                                       Đơn vị tính: Đồng

STTChỉ tiêuSố theo quyết toán nộp ngày………Số theo quyết toán điều chỉnhChênh lệchLý do
AB(1)(2)(3)=(2)-(1)(4)
1     
2     
      

Hồ sơ gửi kèm

Tờ khai quyết toán thuê TNDN theo mẫu 03/TNDN

Việc chuyển lỗ của năm 2018 được xác định như sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Công ty cam kết những nội dung về số liệu báo cáo trên là đúng sự thật và công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

 

– Như trên;

– Lưu VT

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Giám đốc

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Có hồ sơ kèm theo)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191