Giải trình chênh lệch bảo hiểm xã hội

Giải trình chênh lệch bảo hiểm xã hội là văn bản của cơ quan/tổ chức soạn thảo để trình bày và giải thích trước cơ quan có thẩm quyền về việc chênh lệch bảo hiểm xã hội của cơ quan/tổ chức đó, cụ thể như sau:

Mẫu Giải trình chênh lệch bảo hiểm xã hội

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…/….

 

V/v: Giải trình chênh lệch bảo hiểm xã hội

….., ngày…tháng…năm…

GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH BẢO HIỂM XÃ HỘI

Kính gửi: – BHXH…….

Tên công ty:………………………………………

Địa chỉ trụ sở:……………………………………….

Giấy CNĐKDN số:…………………. do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp ngày… tháng…. năm…..

Hotline:…………………..               Số Fax/email (nếu có):…………………

Người đại diện theo pháp luật:Ông/Bà…………………….                       Sinh năm:………

Chức vụ:……………………..          Căn cứ đại diện:……………….

Địa chỉ thường trú:…………………………….

Nơi cư trú hiện tại:…………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………….

Ngày…/…/… Công ty chúng tôi có nhận được Công văn yêu cầu giải trình về việc chênh lệch bảo hiểm xã hội của BHXH……

Chúng tôi xin giải trình về sự chênh lệch này như sau:

Thứ nhất, chênh lệch về:…………………………………………………………………………..

Giải thích tại sao có sự chênh lệch: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Thứ hai, chênh lệch về:…………………………………………………………………………..

Giải thích tại sao có sự chênh lệch: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo).

Trên đây là toàn bộ phần giải trình về việc chênh lệch bảo hiểm xã hội của Công ty. Chúng tôi xin cam đoan tất cả thông tin, nội dung giải trình là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Kính đề nghị BHXH…………… xem xét./.

Nơi nhận:

 

-Như trên;

-Lưu VT

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191