Giải trình dự án đầu tư

Mẫu Giải trình dự án đầu tư


CÔNG TY …….

Số : …/…..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

GIẢI TRÌNH VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Kính gửi : – UBND Tỉnh …….

– UBND Thành phố ……

– Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh …….

– Sở Xây dựng tỉnh ……..

Công ty ……. giải trình về dự án đầu tư ……. với nội dung như sau :

 1. Nhà đầu tư :
 • Công ty …….
 • Công ty …….
 • ………
 1. Tên dự án :
 • …………..
 1. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư :
 • …………
 1. Mục tiêu hoạt động :

Quy mô dự án : – …..

 • ……
 1. Vốn đầu tư :
 • Tổng số vốn đầu tư : ……… đồng

( Bằng chữ : …………..)

 • Vốn góp của các nhà đầu tư :

-Công ty : ……….. đồng

– Công ty : ……….. đồng

 • Giải trình về nguồn vốn đầu tư :

-…………

-…………

 1. Thời hạn và tiến độ thi công :
 • ………….
 • …………
 1. Cung cấp nguyên , nhiên , vật liệu đáp ứng nhu cầu dự án :
 • ……………..
 • ……………

8 . Lao động :

 • Dự kiến sử dụng tổng số lao động là ……….. lao động

9 . Đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án :

 • ………..
 • …………

Nhà đầu tư : Cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của nội dung hồ sơ .

Nơi nhận :

– ….. ;

– …… ;

Lưu ….

CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

(Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191