Giải trình nguồn gốc tài sản

Giải trình nguồn gốc tài sản là việc cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện bằng văn bản để trình bày về nguồn gốc tài sản do mình làm chủ sở hữu hoặc tài sản của cơ quan, tổ chức giải trình với khi có yêu cầu hoặc nhằm mục đích khác tới cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết .

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Giải trình nguồn gốc tài sản


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…, Ngày….tháng…..năm…….

GIẢI TRÌNH NGUỒN GỐC TÀI SẢN

Kính gửi: Cơ quan ………

Căn cứ Thông báo số:…../…..-…….. về việc yêu cầu giải trình nguồn gốc tài sản……………….;

Họ và tên:………………………. Ngày sinh:………………..

CMND/CCCD số:…………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp:………….

Nơi ĐKHKTT:………………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………

Báo cáo giải trình nguồn gốc tài sản

1.Các tài sản cần giải trình gồm:

Tên tài sảnLoại tài sảnGiá trịNguồn gốc……….
1,………    
2,………    
…………..    

2.Lý do giải trình:

……………………………………

Cung cấp giấy tờ liên quan ( Nếu có):

Tôi  xin cam đoan những gì đã trình bày và giấy tờ cung cấp là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Kính đề nghị Quý cơ quan tiếp nhận, xem xét./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận 

 

– Như trên;

– Lưu:………….

Người giải trình

 (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191