Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Mẫu Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu


CÔNG TY …….

Phòng Kế hoạch đầu tư

Số : …/…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

GIẢI TRÌNH VỀ NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Kính gửi : Giám đốc Công ty ………

I . Mô tả tóm tắt dự án :

  • Tên dự án :
  • Tổng mức đầu tư :
  • Tên chủ đầu tư :
  • Nguồn vốn :
  • Thời gian thực hiện dự án :
  • Địa điểm , quy mô dự án :

II . Kế hoạch lựa chọn nhà thầu :

STTTên gói thầuGiá gói thầu

 

( VNĐ )

Nguồn vốnHình thức lựa chọn nhà thầuPhương thức đấu thầuThời gian lựa chọn nhà thầuHình thức hợp đồngThời gian thực hiện hợp đồng
1        
2        
3        
4        
……        
 Tổng cộng       

Trên đây là nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Phòng kế hoạch đầu tư triển khai .

Kính đề nghị Giám đốc Công ty …….xem xét và phê duyệt kế hoạch .

Nơi nhận :

– ….. ;

– …… ;

Lưu ….

TRƯỞNG PHÒNG …….

(Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191