Giải trình về chi phí tiếp khách

Mẫu Giải trình về chi phí tiếp khách


CÔNG TY …….

Phòng …..

Số : …/…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

GIẢI TRÌNH VỀ CHI PHÍ TIẾP KHÁCH

Kính gửi : Phòng kế toán Công ty ………

Tên tôi là : …..

Chức vụ : Trưởng phòng ……..

Sau đây , tôi xin giải trình về việc giải trình về chi phí tiếp khách ngày 25/04/2019 :

1.Nội dung :

  • Chi phí đi lại : 200.000 đồng ( có vé xe của trạm thu phí )
  • Chi phí ăn uống : 4.000.000 đồng ( có xuất hóa đơn VAT )

2.Giải trình :

Ngày 25/04/2019 , tôi được cử đi gặp khách hàng theo yêu cầu cầu Công ty để ký kết Hợp đồng số …/…./……

Các chi phí tiếp khách gồm chi phí đi lại và chi phí ăn uống tại Khách sạn ….. là ….. đồng có xuất hóa đơn VAT

Nay tôi làm giải trình này gửi đến Phòng kế toán Công ty …… để giải trình về chi phí tiếp khách ngày 25/04/2019

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là hoàn toàn là chính xác .

Nơi nhận :

– ….. ;

– …… ;

Lưu ….

TRƯỞNG PHÒNG …….

(Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191