Giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận

Mẫu Giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận


CÔNG TY …….

Số : …/…..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN

V/v : chênh lệch lợi nhuận

Kính gửi : Chi cục thuế ……

Tên doanh nghiệp : …….

Người đại diện theo pháp luật : ………

Chức vụ : ………….

Địa chỉ trụ sở chính : ……………

Điện thoại : ………….

Mã số thuế : ……….

Ngành nghề kinh doanh : ……..

Nội dung giải trình : Công ty ….. xin được giải trình về việc chênh lệch số liệu lợi nhuận sau thuế quý I năm 2019 so với quý I năm 2018 như sau :

  • Doanh thu bán hàng quý I năm 2019 tăng …….. triệu đồng tương ứng tăng ……% so với quý I năm 2018
  • Chi phí bán hàng quý I năm 2019 giảm …….  triệu đồng tương ứng giảm …….% so với quý I năm 2018
  • Chi phí quản lý công ty năm 2019 giảm …….. triệu đồng tương ứng giảm ……..% so với quý I năm 2018
  • Thu nhập khác quý I năm 2019 tăng ……. triệu đồng tương ứng với giảm ……% so với quý I năm 2018
  • ………….

Căn cứ vào các nội dung như trên , Công ty …. xin giải trình với Chi cục thuế về việc chênh lệch lợi nhuận sau thuế .

Nơi nhận :

– ….. ;

– …… ;

Lưu ….

GIÁM ĐỐC CÔNG TY …….

(Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191