Giải trình vi phạm hành chính

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Giải trình vi phạm hành chính


CÔNG TY……………….

PHÒNG…………………..

Số:……../……………………

                                                   

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                         ……., ngày……tháng……năm……

GIẢI TRÌNH VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Kính gửi: Trường phòng ban…………………………………………………………..

Tôi tên là:………………………………………………. Sinh ngày:………………………………………………….

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:……………………………………………………………..

Nơi cấp:………………………………………………………………………… cấp ngày……tháng…..năm……

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………

Nội dung giải trình:

Do phần mềm kế toán sai số nên trị giá số dư tồn kho đầu kỳ trên báo cáo tài chính đã nộp là:………………………không khớp với số dư đầu kỳ trên bảng nhập xuất tồn của sổ sách.

Trên sổ sách số dư đầu kỳ là:……………………………….

Với sai sót trên đã làm ảnh hưởng tới giá vốn của mặt hàng ………………..nói riêng và trị giá vốn hàng bán ra trong năm nói chung.

…………………………………..

Vậy nay tôi làm bản tường trình này kính mong….xem xét giúp đỡ tôi.

Tôi cam kết những thông tin trên là hoàn toàn chính xác, trung thực và bản thân hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin này.

Rất mong sự xem xét và chấp thuận của Ban lãnh đạo Công ty.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT

                   ĐẠI DIỆN PHÒNG BAN

 

                       (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191