Nghiệm thu bảo hành công trình

Mẫu Nghiệm thu bảo hành công trình


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày….tháng….năm……

NGHIỆM THU BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH

Số:………………

 Công trình:………………………………………………………………

 1. Đối tượng nghiệm thu:……………………………………
 2. Thành phần tham gia nghiệm thu:
 • Đại diện Chủ đầu tư

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:…

 • Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng công trình

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:..

 1. Thời gian nghiệm thu bảo hành công trình

Bắt đầu:……giờ…………..ngày………..tháng……….năm

Kết thúc: ……giờ…………..ngày………..tháng……….năm

Tại:…………………………………………………………………

 1. Đánh giá công việc bảo hành công trình đã thực hiện
 • Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế được phê duyệt:

Bản vẽ số: (Ghi rõ tên, số các bản vẽ thiết kế)

 • Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:

– Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được đưa vào sử dụng: ( Xem thêm ở phần ghi chú)

– Nhật ký thi công, giám sát và các văn bản có liên quan

 • Các ý kiến khác nếu có
 1. Kết luận

– Chấp nhận/Không chấp nhận nghiệm thu:…………………….hoàn thành hạng mục công trình.

– Các sai sót còn tồn tại và các khiếm khuyết cần phải sửa:

– Thời gian sửa:…………………………………………………………

 1. Hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng gồm:

– Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng và các phụ lục kèm theo nếu có;

– Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

Đại diện Ban quản lý dự án

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhà thầu thi công

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191