Nghiệm thu bê tông nhựa

Nghiệm thu bê tông nhựa là mẫu biên bản do chủ đầu tư hoặc chủ thể bất kỳ tiến hành để thẩm định, kiểm tra chất lượng của bê tông nhựa khi nhà thầu đã thực hiện xong. Dưới đây là mẫu văn bản nghiệm thu cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Nghiệm thu bê tông nhựa


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—————–

…., Ngày…. tháng …. năm ….

NGHIỆM THU BÊ TÔNG NHỰA

Căn cứ …………………………………;

Ngày…/…./….. các bên tiến hành nghiệm thu bê tông nhựa gồm các thành phần sau:

Bên nghiệm thu ( Chủ đầu tư)

Người đại diện Ông/Bà:………………………………… Chức vụ:……………

Nhà thầu…………..

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ:………………

1.Đối tượng nghiệm thu

Bê tông nhựa

Tại địa điểm:…………………………………………………………………….

2.Thời gian nghiệm thu

Các bên tiến hành nghiệm thu vào thời gian:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…..

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm….

3.Nội dung nghiệm thu:

– Nghiệm thu bê tông nhựa có các yêu cầu về  ( Cao độ, kích thước, bề mặt,…….):

– Các nội dung khác:………………………………………………………………

4.Kết luận chung

Chấp nhận nghiệm thu hoặc không chấp nhận…………………………………….

Yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc sữa chữa ( nếu có )………………………………

……………………………………………………………………………………………..

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu bê tông nhựa các bên đi đến thống nhất  thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

    Bên nghiệm thu                                                  Nhà thầu…….

( Ký và ghi rõ họ tên)                                            (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191