Nghiệm thu công tác bảo vệ rừng

Nghiệm thu công tác bảo vệ rừng là việc của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện bằng văn bản nghiệm thu thẩm định, kiểm tra một số yêu cầu về công tác bảo vệ rừng trong từng giai đoạn nhất định đối với các chủ thể có trách nhiệm bảo vệ rừng trong khu vực. Dưới đây là mẫu văn bản nghiệm thu công tác bảo vệ rừng chi tiết:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Nghiệm thu công tác bảo vệ rừng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—————–

…., Ngày…. tháng …. năm ….

NGHIỆM THU CÔNG TÁC BẢO VỆ RỪNG

Căn cứ Quyết định số:…./…-….. của ……………….. về thành lập Đoàn phúc tra nghiệm thu kết quả quản lý, bảo vệ diện tích rừng năm …………;

Căn cứ ……..;

Thành phần tham gia nghiệm thu gồm:

Bên nghiệm thu

Người đại diện Ông/Bà:………………………………………. Chức vụ: ……….

Công ty…….:………………………………………………………………………….

Mã số thuế:………………………………………………………………………….

Trụ sở chính:……………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………..

Chủ rừng

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ ( Nếu có).

Cơ quan ( Nếu có):……………………………………………………………….

CMND/CCCD số:………………………Ngày cấp:………. Nơi cấp:………….

HKTT:……………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………..

Ngày…/…./…..,  các bên tiến hành nghiệm thu công tác bảo vệ rừng các nội dung sau:

1. Đối tượng nghiệm thu

Nghiệm thu công tác bảo vệ rừng.

Tại địa điểm:…………………………………………………………………….

2. Thời gian nghiệm thu

Nghiệm thu công tác bảo vệ rừng được thực hiện:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm………

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm…….

3. Nội dung cụ thể:

– Thông tin về rừng quản lý:

+ Diện tích rừng:….. m2.

+ Giống cây lâm nghiệp..

+ Mục đích rừng trồng:………………..

– Kiểm tra, đánh giá hiện trạng rừng.

+ Sử dụng rừng .

+ …………………

– Đánh giá nhiệm vụ quản lý và bảo vệ rừng:…………………………………..

– Các nội dung khác:……………………………………………………………..

4. Kết luận

Sau quá trình thẩm định, kiểm tra nhận thấy đơn vị chủ rừng được quản lý, bảo vệ tốt nên diện tích rừng hiện có ít bị tác động, đủ điều kiện để cung ứng dịch vụ môi trường rừng………………………………………………………….

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu các bên đi đến thống nhất và thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

Biên bản nghiệm thu  này được lập thành…..bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….bản./.

 ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, TỔ CHỨC                                                  CHỦ RỪNG   ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                            (Ký và ghi rõ họ tên)

   

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191