Mẫu Nghiệm thu đề tài

Mẫu Nghiệm thu đề tài


TRƯỜNG  …….

KHOA ……

Số : …/…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

BIÊN BẢN NGHIỆM THU ĐỀ TÀI

Hôm nay , vào lúc …… ngày … tháng … năm … tại Trường ………….. tiến hành họp nghiệm thu đề tài ……… trong năm học …..-…….

Thành phần tham gia nghiệm thu :

Họ tên :

Chức vụ : Hiệu trưởng Trường …. ( Trưởng ban nghiệm thu )

Họ tên :

Chức vụ : Trưởng khoa ….. ( Phó Trưởng ban nghiệm thu )

Họ tên :

Chức vụ : Trưởng Bộ môn …..( Thành viên ban nghiệm thu )

Họ tên :

Chức vụ : Văn thư ( Thành viên ban nghiệm thu )

Nội dung nghiệm thu :

  • Đề tài ….

Giá trị khoa học và ứng dụng :

 • Giá trị khoa học :
 • Giá trị ứng dụng :
 • Hiệu quả nghiên cứu :
 • Về giáo dục và đào tạo :
 • Về kinh tế – xã hội :
 • . Đề tài ….

Kết luận của Ban kiểm nghiệm :

 • Tổng số đề tài đăng ký :
 • Tổng số đề tài xét duyệt :
 • Xếp loại :
 • Đề tài : …..
 • Đề tài : …..
 • Đề tài : …..
 • Trong đó số đề tài đạt loại A : …… ; loại B : ……. ; loại C : ……

TRƯỞNG BAN NGHIỆM THU

( Ký tên , đóng dấu )

THƯ KÝ

( Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191