Mẫu Nghiệm thu dịch vụ

Mẫu Nghiệm thu dịch vụ


CÔNG TY …….

Số : …/…..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

BIÊN BẢN NGHIỆM THU DỊCH VỤ

 1. Đối tượng nghiệm thu : Dịch vụ …….
 • Thuộc Hợp đồng số : …..
 • Địa điểm bàn giao : ….
 • Thời gian bàn giao : ….. ngày ….. tháng …. Năm …..

2. Thành phần tham gia nghiệm thu :

 • Trưởng Ban kiểm nghiệm

Họ tên :

Chức vụ :

 • Các thành viên ban kiểm nghiệm :

Họ tên :

Chức vụ :

Họ tên :

Chức vụ :

Họ tên :

Chức vụ :

 • Đại diện bên cung ứng dịch vụ :

Họ tên :

Chức vụ :

 • Đại diện bên sử dụng dịch vụ :

Họ tên :

Chức vụ :

 1. Kết quả kiểm tra :
STTMô tả dịch vụĐơn vị tínhSố lượngYêu cầu của Hợp đồngKết quả kiểm tra
1     
2     
3     
…..     
 1. Kết luận của Ban kiểm nghiệm :
 • ……………
 • Yêu cầu sửa chữa , hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác ( nếu có )

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về biên bản nghiệm thu này .

TRƯỞNG BAN

 

( Ký tên , đóng dấu )

CÁC THÀNH VIÊN

 

( Ký tên , đóng dấu )

BÊN CUNG ỨNG

 

( Ký tên , đóng dấu )

BÊN SỬ DỤNG

 

(Ký tên , đóng dấu )

Hồ sơ nghiệm thu gồm :

 1. Biên bản nghiệm thu hoàn dịch vụ và các phụ lục kèm theo biên bản này , nếu có
 2. Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191