Nghiệm thu dự án

Mẫu Nghiệm thu dự án


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

……. , ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN NGHIỆM THU DỰ ÁN

 1. Đối tượng nghiệm thu : Dự án ……
 2. Địa điểm xây dựng :
 3. Thành phần tham gia nghiệm thu :

a. Phía chủ đầu tư :

 • Đại diện phụ trách bộ phận giám sát thi công dự án của chủ đầu tư :

Họ tên :

Chức vụ :

 • Đại diện phụ trách bộ phận giám sát thi công dự án của nhà thầu giám sát thi công công :

Họ tên :

Chức vụ :

b. Phía nhà thầu thi công xây dựng :

 • Người đại diện theo pháp luật :

Họ tên :

Chức vụ :

 • Người phụ trách thi công trực tiếp :

Họ tên :

Chức vụ :

c. Phía nhà thầu thiết kế tham gia nghiệm thu công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư:

 • Người đại diện theo pháp luật :

Họ tên :

Chức vụ :

 • Người phụ trách thiết kế :

Họ tên :

Chức vụ :

4. Thời gian tiến hành nghiệm thu :

 • Bắt đầu : ……. Ngày …… tháng …… năm ……
 • Kết thúc : …… ngày ……. Tháng …… năm …….
 • Tại : ………….
 1. Đánh giá hạng mục xây dựng :

a. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu :

 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng
 • Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi được phê duyệt

Bản vẽ số : …..

 • Tiêu chuẩn , quy phạm xây dựng được áp dụng :
 • Các kết quả kiểm tra , thí nghiệm chất lượng vật liệu , thiết bị được đưa vào sử dụng :
 • Nhật ký thi công , giám sát và các văn bản khác có liên quan

b. Nội dung nghiệm thu

 • Kiểm tra hiện trạng đối tượng nghiệm thu.
 • Kiểm tra tất cả các hệ thống đảm bảo an toàn lao động như xây dựng giàn giáo bao ngoài công trình, hệ thống chống đỡ tạm.
 • Kiểm tra các kết quả thử nghiệm, xác định chất lượng và khối lượng của vật liệu, kết cấu, bộ phận công trình, máy móc thiết bị, trong đó công việc kiểm tra là bắt buộc đối với:
 • Kết quả thử nghiệm chất lượng về biện pháp gia cố nền, sức chịu tải của cọc móng
 • Kết quả thí nghiệm đất (đá) đắp.
 • Kết quả thí nghiệm bê tông, cốt thép, kết cấu thép.
 • Kết quả thí nghiệm liên kết hàn, bu lông cường độ cao của kết cấu thép.
 • Kết quả kiểm tra ứng suất, biến dạng của cốt thép ứng suất trước.
 • Kết quả thử nghiệm kết cấu (nếu có): vì kèo thép, kết cấu chịu lực…
 • Kết quả kiểm tra khối lượng của kết cấu, bộ phận hoặc công trình.
 • Đối chiếu và so sánh những kết quả kiểm tra nêu trên với thiết kế được duyệt, quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất.

c. Các ý kiến khác nếu có

6. Kết luận :

 • Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành dự án để đưa vào sử dụng
 • Yêu cầu sửa chữa , hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác ( nếu có )

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về biên bản nghiệm thu này .

NHÀ THẦU GIÁM SÁT THI CÔNG

( Ký tên , đóng dấu )

CHỦ ĐẦU TƯ

( Ký tên , đóng dấu )

NHÀ THẦU THIẾT KẾ

( Ký tên , đóng dấu )

NHÀ THẦU THI CÔNG

( Ký tên , đóng dấu )

Hồ sơ nghiệm thu gồm :

 • Biên bản nghiệm thu hoàn thành xây dựng công trình và các phụ lục kèm theo biên bản này , nếu có
 • Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191